Žilina

Žilina
Krajské a okresné mesto ( 342m n.m., 85.000 obyvateľov ) sa rozprestiera pri vyústení riek Kysuce a Rajčianky do Váhu, obklopujú výbežky Súľovských vrchov, Kysuckej vrchoviny a Javorníkov. Žilina je známa a významná križovatka železnič-ných tratí Slovenska a dôležitá križovatka cestných ťahov. V priemyselnej výrobe je najdôležitejší strojársky a kovoobrábací priemysel, ďalej chemický a drevospracujúci, priemysel stavebných hmôt, potravinársky a textilný priemysel. V meste sídlia viaceré organizácie celoslovenského alebo oblastného významu a niekoľko výskumných ústavov. Slovenské krajské mestá sa rozšírili o Žilinu po tom čo vznikol r.1996 Žilinský kraj.

Najstaršia písomná správa o Žiline je z r.1208. Slovanská osada však existovala už v 11. storočí ( základy románskeho kostolíka ). Mestské práva získala r.1312. Na základe privilégia Ľudovíta I. z r.1381 mali v mestskej rade rovnaké zastúpenie Slováci s nemeckými prisťahovalcami. V r.1378 bol spísaný súbor mestských právnych zvyklostí, tzv. Žilinská kniha, naša najstaršia právna pamiatka, ktorou sa riadili mestá na severozápadnom Slovensku. V r.1429 - 1434 obsadili mesto husiti, ktorí mali silný vplyv na národné uvedomenie Slovákov. Aj po ich odchode sa prejavoval ich vplyv, od r.1451 boli zápisy v mestskej knihe písané po česky so slovenskými znakmi. Od 17. storočia mesto bolo strediskom kultúry severozápadného Slovenska zriadením vyššej školy, tzv. akadémie a tlačiarne. V meste sa vytvorila prvá organizácia evanjelickej cirkvi na Slovensku.

Žilinská synoda r.1610. V 16. - 18. storočí v meste rozkvitali remeslá, hlavne výroba súkna. Rozvoj mesta spôsobilo založenie prvých priemyselných závodov a peňažných ústavov v 2. polovici 19. storočia, v súvislosti s výstavbou železničnej trate Košice - Bohumín r.1871.

Dve desiatky meštianskych domov na námestí v historickom jadre mesta postavili prevažne v renesančnom slohu na pôvodne gotických parcelách. V priebehu stáročí boli viackrát prestavané a prefasádované. Ich prízemné arkády vytvárajú súvislý krytý priestor okolo námestia, typické podlubie. Arkády na susednej Hodžovej ulici nadväzujú na arkády námestia. Pôvodne renesančné domy tejto ulice sú zväčša prestavané. Niekoľko pôvodných renesančných domov je na Radničnej ulici, nadväzujúcej na námestie. Prevažne barokové domy s klasicistickou úpravou sú v ulici Horný Val, kde bolo valové opevnenie mesta.

V miestnej časti Závodie je neskororománsky kostol z čias okolo r.1250, upravený v 16.- 18. storočí so zvyškami fresiek zo 16. storočia. Pri kostole je samostatne stojaca renesančná kaplnka. Obranný múr okolo kostola má renesančnú vstupnú bránu a kruhovú baštu. Pôvodne gotický katolícky farský kostol z čias okolo r.1400, postavený na starších základoch, opevnený r.1540, častejšie prestavovaný a renovovaný, v interiéri so štyrmi obrazmi Josefa Božetěcha Klemensa. Vedľa kostola samostatná renesančná zvonica z r.1530, neskôr nadstavaná. Barokové kostoly s kláštormi rádov františkánov a jezuitov. V mestskej časti Trnové drevený zrubový kostol zo 16. storočia, opravený r.1713, a drevená ľudová architektúra. V mestských častiach Bytčica a Bánová sú klasicistické kaštiele.

Považské múzeum v Budatínskom zámku - archeológia, história, národopis, prírodoveda a osobitná kolekcia výrobkov drotárskeho umeleckého remesla. Považská galéria s dielami súčasných umelcov zo žilinskej oblasti ( 170 diel je od národného umelca Rudolfa Pribiša ) a príležitostné výstavy, bábkové divadlo, štátny komorný orchester.

Sympomech - medzinárodné sympózium a výstava malej mechanizácie v stavebníctve. Bábkárska Žilina, celoslovenská súťažná prehliadka bábkarských súborov. Celoslovenská výstava detskej výtvarnej tvorby. Celoštátny festival detského zborového spevu. Všešportový štadión. Krytý zimný štadión, kryté kúpalisko, kúpalisko. Lesopark Chrásť. Prímestské rekreačné oblasti vrch Hradisko ( 652m ), so zvyškami staroslovanského hradiska - letná a zimná turistika, lyžovanie ( lyžiarsky vlek a lyžiarske stredisko ), turistická chata. Hričovská vodná nádrž - centrum vodných športov a rybolovu. Výbežok Kysuckej vrchoviny s hrebeňom Dubeň 613m ( vyhliadkový vrch na mesto ) s vrchom Straník ( 769m ), tri lyžiarske vleky. V miestnej časti Považský Chlmec dva lyžiarske vleky. Značené trasy do okolitých pohorí - Strážovske vrchy, Kysucká vrchovina a Javorníky.

Doprava - do Žiliny vás dovezie autobus alebo vlak.

Žilinský kraj - okresy, okresné mestá

posledný v abecednom poradí Žilinský kraj má jedenásť okresov, okresné mestá: Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina.

• Žilinský samosprávny kraj: oficiálna stránka

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára