SENEC

Senec, senecké jazerá
Lokalizácia: Bratislavský kraj, hlavné mesto: Bratislava, región Podunajsko.

Okresné mesto Senec ( 1.37m n. m, 16.300 obyvateľov ) je situované na rozhraní Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny. 25km na východ sa nachádza krajské mesto Bratislava. Mesto Senec je hlavne známe ako rekreačné stredisko pri Slnečných jazerách vhodné pre trávenie letnej dovolenky pri vode. V meste sa nachádzajú viaceré výrobne priemyslu stavebných hmôt, rozvinutý bol v minulosti aj potravinársky a nábytkársky priemysel.

Dejiny Senca
Najstaršia zmienka o Senci je v listine z roku 1.252, z ďalších zápisov z r.1.480 vyplýva, že mesto získalo niektoré trhové privilégiá a charakter mestečka. V 17. a 19. storočí zasadali v Senci zhromaždenia Bratislavskej župy. Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, chovom dobytka, obchodom s dobytkom a sčasti aj remeselnou výrobou a vinohradníctvom, ktorému sa darilo vďaka slnečnému počasiu.

Historické pamiatky
Medzi významné historické pamiatky, ktoré sa dochovali patrí bývalá renesančná kúria zo 17. storočia, tzv. Turecký dom na námestí s renesančnou atikou s kľúčovými strieľňami, stavebne upravený v 20. storočí. Renesančný pranier zo začiatku 17. storočia. Hodnotný interiér pôvodne gotického kostola, renesančne upraveného v 17. storočí a barokovo upraveného roku 1.740 v zachovalom stave. Renesančné a barokové domy. Ľudová architektúra.

Dovolenka a lyžovanie
Prímestská rekreačná oblasť Slnečné jazerá vznikla ako dôsledok rozsiahlej ťažby štrkov v minulých desaťročiach, lodenice, jachting, člnkovanie, kúpanie, minigolf, aquapark, amfiteáter sú magnety, ktoré priťahujú do Senca množstvo turistov hlavne v letných mesiacoch. Senec je držiteľom plakety tradične dobrá dovolenka na Slovensku. Komu sa zdá, že termíny lyžovanie a Senec sú nespojiteľné má pravdu len sčasti, pokiaľ sa nejedná o lyžovanie vodné.
Článok zo seriálu - Slovensko mestá.

Doprava: príjazd do Senca autobusom aj vlakom.

2 komentáre:

  1. Tento komentár bol odstránený správcom blogu.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Názov mesta Senec vznikol odvodením od sena, ktoré sa sušilo široko ďaleko na lúkach okolo mestečka (vtedy ešte malého roľníckeho sídla). Za najstaršiu písomnú správu o Senci možno pokladať listinu palatína a grófa Rolanda z novembra 1252, v súvislosti s vytyčovaním chotárnych hraníc. Senec sa spomína tiež v listine z roku 1326, ktorou Karol I. obnovil chotár osady Beel a spomína kostol sv. Mikuláša v Senci. V súvislosti s vymedzovaním chotárnych hraníc v roku 1423 sa uvádza severná hranica medzi Sencom a Šarfiou, až roku 1507 potvrdzuje tieto hranice aj kráľ Vladislav V. V tomto období je Senec vlastníctvom niekoľkých feudálnych rodín (Bátoriovci, Sékelovci, Pernicovci, Turzovci a Esterháziovci), ktorým patrilo mesto Senec až do roku 1918. Odtiaľ sa začína písať novodobá história Senca.

    OdpovedaťOdstrániť