Trnava

Trnava
Krajské a okresné mesto ( 146 m n.m., 65.500 obyvateľov ) leží na Podunajskej pahorkatine, priemyselné a kultúrne centrum Západoslovenského kraja, sídlo Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Z niekdajšieho Coburgu vyrástli nové Trnavské automobilové závody. Vybudo-vané sú Továrne strojárskej techniky, Skloplast. Rozrástli sa aj železničné opravovne a strojárne. K tradičným podnikom potravi-nárskeho priemyslu patria cukrovar, Figaro, pivovary a sladovne, Slovenské škrobárne a Mäsokombinát. Mesto ako aj počet jeho obyvateľov zväčšila rozsiahla bytová výstavba, od r.1996 sa aj Trnava zaradila medzi slovenské krajské mestá keď vznikol Trnavský kraj.

Trnava sa prvý raz spomína v listine z r.1211, existovala však už aj v predchádzajúcich storočiach. Je najstarším mestom Slovenska, ktoré ako prvé r.1238 získalo práva slobodného kráľovského mesta. V r.1432 - r.1435 bola v meste husitská posádka, ktorá prispela k posilneniu slovenského živlu mesta. Od r.1541 do r.1820 bola sídlom arcibiskupstva. Od r.578 bola v meste tlačiareň. V r.1635 - r.1777 bola univerzitným mestom, postupne so všetkými štyrmi fakultami. V r.1792 sídlo Slovenského učeného tovarišstva. Trnava bola centrum prvého spisovného jazyka Slovákov - bernolákovčiny. Po odsťahovaní univerzity a arcibiskupstva význam mesta poklesol. Po r.1846, po železničnom spojení s Bratislavou začal priemyselný rozvoj. Vznikali tu niektoré menšie továrne, najmä potravinárskeho odvetvia.

Z kultúrnohistorických pamiatok Trnavy patrí k najvýznamnejším komplex barokových univerzitných budov zo 17. - 18. storočia, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou. Na západnej a východnej strane mesta sa zachoval súvislý pás mestských hradieb so všetkými baštami. Postavili ich v 13. a 14. storočí a naposledy obnovili v r.1553-56. Ich demolácia sa začala v 19.st. Klasicistickú radnicu postavili r.1793 na mieste starej renesančnej radnice. Mestská veža neskororenesančná z r.1574; po požiari r.1683 zastrešená vysokou barokovou baňou zakončenou sochou Panny Márie. Početné meštianske domy v historickom jadre mesta boli zväčša vybudované v renesančnom slohu koncom 16. a začiatkom 17. storočí. Po požiari r.1666 boli opravené, prípadne nahradené novými. Fasády týchto domov boli opravované v 18. - 20. storočí.

Na Hollého ulici vybudovali v 17. a 18. storočí akademickú štvrť dokončenú koncom 18. storočia v klasicistickom slohu. Z početných trnavských gotických a barokových kostolov kultúrnohistoricky najhodnotnejší je farský kostol Svätého Mikuláša - gotická trojloďová bazilika. Postavili ju okolo r.1380 na mieste starého románskeho kostola. Kostol barokovo rozšírili. Veľmi hodnotný, prevažne barokový a klasicistický interiér gotickej kaplnky. Goticko - renesančné a ranobarokové náhrobníky. Zvyšky gotických nástenných malieb z 15. storočia. V niekdajšom kláštore klarisiek, pôvodne ranogotickom z r.1240, v 17. storočí rozšírenom a barokovo upravenom, je Západoslovenské múzeum. Kostol Svätej Heleny gotický zo 14. storočia (špitálsky), renovovaný v 2. polovici 17. storočia.

Pamätné tabule pripomínajú významné, osobnosti pôsobiace v Trnave: Jana Amosa Komenského, Jána Hollého, Štefana Moyzesa a Antona Bernoláka. Západoslovenské múzeum – ľudové umelecké výrobky, osobitne zbierka keramiky Š. Pasáka, východoázijské pamiatky, najmä kultové, história a činnosť Trnavskej univerzity, príležitostné výstavy. Pamätná izba hudobného skladateľa Mikuláša Schneidra - Trnavského v rodnom dome. V miestnej časti Hrnčiarovce múzeum poľnohospodárstva. Okresná galéria J. Komarka. Divadlo pre deti a mládež. Trnavská hudobná jar M. Schneidra - Trnavského. Divadelný festival Jána Palárika.

Športové štadióny, kryté kúpalisko, kúpalisko, umelá ľadová plocha, krytá športová hala, ľahkoatletický štadión s umelým osvetlením, letisko Aeroklubu. Prímestská rekreačná oblasť Jahodník, Kamenný mlyn - rybník, kúpalisko. Štrky - prírodné kúpalisko. Trnavské rybníky 85 hektárov - chránená študijná plocha, ornitologická lokalita.

Doprava - autobus, vlak.

Trnavský kraj - okresy, okresné mestá

Najmenší počet okresov ( len sedem ) má Trnavský kraj. Okresné mestá: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava.

• Trnavský samosprávny kraj: oficiálna stránka

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára