TOPOĽČANY

Topoľčany
Lokalizácia: Nitriansky kraj, krajské mesto: Nitra, región Ponitrie.

Okresné mesto Topoľčany ( 174m n. m, 28.200 obyvateľov ) v Nitrianskej kotline, v blízkosti ústia Bebravy do Nitry. Od oslobodenia veľký rozmach priemyslu. Podnik Elektrokarbon je monopolným výrobcom umelého uhlíka na Slovensku, nábytkársky podnik Mier, pivovar ( vynikajúce pivo ) sladovňa, Rozsiahla bytová výstavba.

Dejiny Topoľčian
Topoľčany jestvovali už v 11. storočí. Písomne doložená zmienka je z r.1173. V 13. storočí boli mestečkom. Mestské výsady získali začiatkom 14. storočia, lebo r.1342 sa už spomínajú ako kráľovské mesto. R.1431 dobyli mesto husiti, ktorí tu mali posádku až do r.1434. R.1599 zničili mesto Turci. V nasledujúcich storočiach mestečko muselo bojovať o svoje výsady s okolitými zemepánmi.

Vývoj mesta
V 18. storočí nastal rozvoj remesiel. Od 19. storočí sa postupne rozvíjal potravinársky priemysel. Väčšina obyvateľov sa však venovala poľnohospodárstvu. Topoľčany boli za prvej Československej Republiky dôležitým strediskom robotníckeho hnutia. Pomníky, náhrobníky a pamätné tabule pripomínajú padlých účastníkov z radov antifašistov z Topoľčian a okolia.

Pamiatky v Topoľčanoch
V miestnej časti Tovarníky zrúcaniny pôvodne renesančného kaštieľa z r.1600, neskôr zbarokizovaného, ktorý r.1945 vyhorel. V súčasnosti sa reštavruje. Barokový kostol z r.1740, hodnotný interiér. Vlastivedné múzeum - expozícia antropologická, numizmatická a historická. Spoločenský dom s divadelnou sálou a estrádnou halou.

Podujatia, dovolenka, lyžovanie
Každoročne šermiarsky turnaj o pohár mestského úradu Topoľčany, Beh oslobodenia v apríli, Rallye Tríbeč. Športový štadión, krytý zimný štadión, kúpalisko, krytý bazén. Krytá športová hala zázemie mesta v pohorí Považský Inovec, lokality: Duchonka, Podhradie, Nemečky.
Článok zo seriálu - Slovensko mestá.

Doprava okresné mesto Topoľčany je prístupné cestou i železnicou, autobusom aj vlakom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára