TREBIŠOV

Trebišov
Lokalizácia: Košický kraj, krajské mesto: Košice, región Dolný Zemplín.

Okresné mesto Trebišov ( 109m n. m, 22.400 obyvateľov ) sa nachádza vo Východoslovenskej rovine, mesto je centrum produktívneho poľnohospodárskeho okresu. Do oslobodenia priemysel mesta tvoril len cukrovar z r.1910 a pri ňom potravinársky závod z konca prvej Československej Republiky. V rámci socialistickej industrializácie prebudovali cukrovar na moderný Potravinársky kombinát s výrobou cukru, čokoládových a mliekárenských výrobkov. Ďalej tu vystavali: konzerváreň Frucona, podnik Vagónka Poprad, Prefa, družstevný podnik Agrostav.

História Trebišova
Na území Trebišova sa identifikovali početné sídliská z viacerých epôch, najstaršie eneolitického ľudu s kanelovanou keramikou. Slovanské sídliská z doby veľkomoravskej a z 10. a 11. Storočia. Najstaršia písomná správa o meste je z r.1254. Od 13. storočia je doložená existencia dvoch sídlisk - hradu Parič a obce Trebes, v ktorých boli začiatkom 14. storočia farnosti. R.1439 získal Trebišov obmedzené mestské práva a až do novoveku zostal poddanským mestečkom. R.1831 jedno zo stredísk sedliackeho povstania v Zemplíne. Prvý rozvoj Trebišova nastal koncom 19. storočia, keď ta stal okresným mestom. V decembri r.1920 v meste a na okolí masová účasť na štrajku poľnohospodárskych robotníkov.

Pamiatky Trebišova
Zrúcaniny, vodného bradu Parič z 13. storočia spomínaného r.1254 patria medzi najzaujímavejšie pamiatky Trebišova. V zrúcaninách hradu sa uskutočňuje archeologický prieskum. Hrad bol zničený r.1686. Pôvodne barokovo - klasicistický kaštieľ z r.1786, rozšírený a upravený koncom storočia v historizujúcom empírovo - neorenesančnom slohu. Po oslobodení kaštieľ prispôsobili na nemocnicu, v súčasnosti objekt okresného vlastivedného múzea. Medzi zaujímavosti patrí aj neogotické mauzóleum rodiny Andrássyovcov z r.1893. Zrúcaniny hradu Parič, kaštieľ, mauzóleum a hradná kamenná pivnica sa nachádzajú v 62 hektárovom chránenom parku.

Zaujímavosti z minulosti
Okolie mauzólea a kaštieľa je upravené na spôsob francúzskych parkov, s rybníkom pri mauzóleu, ostatná časť parku má podobu anglického parku. V pôvodne gotickom kostole z r.1400 s barokovou úpravou s neskoršími stavebnými zásahmi je hodnotný interiér, hlavne rokokové nástropné maľby a dva gotické epitafy s renesančnými vplyvmi. Objekt bývalého kláštora Paulínov z r.1594 s početnými stavebnými úpravami v 17. - 19. storočí. Barokovo - klasicistické mariánske súsošie. Okresné vlastivedné múzeum špecializované na dokumentáciu vývoja poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, lesníctva a rybárstva vo Východoslovenskom kraji.

Dovolenka a lyžovanie
Historický park mesta Trebišov má charakter mestskej oblasti so športovými zariadeniami ( atletická dráha, dve futbalové a jedno hádzanárske ihrisko, rybník - člnkovanie, klzisko ) v ňom cenné dreviny s gaštanovou alejou. Amfiteáter. Kúpalisko 50m, krytý bazén 25m. lyžovanie sa v okolí mesta Trebišov neprevádzkuje, potreba cestovať.
Článok zo seriálu - Slovensko mestá.

Doprava do mesta Trebišov sa dostanete autobusom aj vlakom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára