ŠAĽA

Šaľa
Lokalizácia: Nitriansky kraj, krajské mesto: Nitra, región Dolné Považie.

Okresné mesto Šaľa ( 118m n. m, 24.100 obyvateľov ) na pravom brehu Váhu na Podunajskej rovine s rozvinutým chemickým priemyslom. Rozvoj mesta nastal v súvislosti s výstavbou chemického kombinátu Duslo. Od r.1962 je v prevádzke najväčší podnik na výrobu priemyselných hnojív na Slovensku.

Dejiny Šale
Na území mesta Šaľa sa vyskytujú viaceré významné, archeologické lokality. Medzi nimi nálezisko skamenenej čelnej kosti neandertálca. Pripisuje sa tzv. lovcom jaskynných medveďov. Početné sídliská najmä z doby bronzovej a rímskej. Slovanské sídlisko a pohrebisko z doby veľkomoravskej a 11. - 13. storočia. Územie mesta bolo sústavne obývané od príchodu Slovanov. Písomne doložená zmienka je z r.1002. Po stáročia poddanská obec.

Vývoj mesta
Obyvatelia sa zamestnávali poľnohospodárstvom. Častými zemepánmi boli rehole. Prvú výsadnú listinu dostala Šaľa r.1526. Od r.1661 mestečko. R.1692 pribudlo právo konať týždenné trhy a krajinský trh. Vykorisťovanie poľnohosp. robotníkov viedlo k štrajkom r.1920 a r.1929. Skutočný rozmach mesta Šaľa nastal po oslobodení, po dokončení významného chemického podniku Duslo.

Pamiatky a zaujímavosti v Šali
Pôvodne renesančný kaštieľ zo 16. storočia, barokovo, upravený v 18. storočí; aj po reštavrovaní sa dobre zachoval pôvodný vzhľad opevneného štvorkrídlového kaštieľa so šikmými nárožnými baštami. V miestnej časti Hetméň neoklasicistický kaštieľ; na hlavnej fasáde de rizality. Objekt bývalého okresného úradu z r.1931 - r.1933, postavený podľa projektu architekta Michala Milana Harminca.

Dovolenka lyžovanie
V miestnej časti Veča odchyt a komorovanie živej poľovnej zveri a vtáctva, najmä zajacov, jarabíc a bažantov. Na okolí poľovné revíry. Kúpalisko. Prímestská rekreačná oblasť v lužných lesoch meandrov Váhu. Nafukovacia hala. Lodenica. Športové areály. Kolkáreň. Dostihová dráha. Zimný štadión.
Článok zo seriálu - Slovensko mestá.

Doprava okresné mesto Šaľa navštívite autobusom aj vlakom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára