PRIEVIDZA

Prievidza
Lokalita: Trenčiansky kraj, krajské miesto: Trenčín, región Horné Ponitrie.

Okresné mesto Prievidza ( 280 m n.m, 50.200 obyvateľov ) je situované v Hornonitrianskej kotline, na ľavom brehu rieky Nitry a na oboch brehoch rieky Handlovka. Administratívne centrum Hornej Nitry. Až donedávna bol v meste významný len potravinársky priemysel. V rokoch po oslobodení mimoriadne vzrástol banský priemysel obvode mesta a okresu. K Handlovským uhoľným baniam pribudol najväčší slovenský ťažobný podnik Baňa Cígeľ. Medzi najväčšie podniky patria Banské stavby a Priemstav, Karpatia nábytok. Banský výskumný ústav.

Dejiny mesta Prievidza
Mesto Prievidza sa vyvinulo zo slovanského sídliska archeologicky doloženého od doby veľkomoravskej. Najstaršia zmienka je z r.1113 v Zoborskej listine. Obmedzené mestské práva získala r.1330. Rozsiahle práva slobodného kráľovského mesta získala r.1383, ale aj naďalej bola dosť závislá od feudálnych pánov hradu Bojnice. V 16. a 17. storočí bola v meste významná humanistická škola. R.1771 sa vzbúrili obyvatelia proti útlaku feudálnej vrchnosti v Bojniciach. K drobnej remeselníckej výrobe vzniklo koncom 19. storočia niekoľko malých priemyselných závodov - konzervárne, súkenka, tehelňa. Tento stav trval aj za prvej Československej Republiky. Prievidza bola v časoch slovenského štátu strediskom protifašistického odboja na Hornej Nitre. Za Slovenského Národného Povstania boli v obvode mesta ťažké boje.

Pamiatky v Prievidzi
V meste Prievidza sa zachovalo v historickom jadre viacero meštianskych prevažne klasicistických domov s neskoršími úpravami. Niektoré vznikli prestavbou starších, najmä barokových a ojedinele renesančných domov, citeľne poškodených po vypálení mesta r.1678. Pôvodne neskororománsky kostol na cintoríne postavili okolo r.1260 na mieste románskeho hradiska, pod ktorým sa rozprestierala najstaršia osada spomínaná r.1113. Kostol bol viackrát prestavaný. Bašty pevnostného múru z 15. storočia prestavali na kaplnky. V kostole je umelecky hodnotný interiér rovnako aj v pôvodnom gotickom farskom kostole. Barokové sakrálne stĺpy a sochy.

Dovolenka a lyžovanie v Prievidzi
Zimný štadión. Viacúčelová športová hala. Plážové kúpalisko. Štadión s umelým osvetlením. Lesopark Necpalské háje na ploche 375 hektárov s rekreačnámi zariadeniami. Prímestská rekreačná oblasť Púšť vo výbežkoch pohoria Vtáčnik, dostupná aj značenou turistickou trasou. Ďalšia značená turistická trasa vedie na hlavný hrebeň Vtáčnika na vrch Veľký Grič ( 971m n. m ),
Článok zo seriálu - Slovensko mestá.

Doprava okresné mesto Prievidza sa cestuje autobusom aj vlakom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára