POVAŽSKÁ BYSTRICA

Považská Bystrica


Lokalita: Trenčiansky kraj, región Horné Považie.

Okresné mesto Považská Bystrica ( 288 m n.m, 41.500 obyvateľov ) leží v údolí rieky Váh, v severovýchodnom výbežku Považského podolia, obklopené výbežkami Javorníkov. Považská Bystrica je známa z minulosti ako stredisko strojárskeho priemyslu. Začiatky rozvoja mesta siahajú do prvej Československej Republiky, keď tu r.1928 začali budovať strojársky podnik. Po oslobodení na jeho základoch vznikli Považské strojárne. Vodné dielo na Váhu Nosice s výkonom 68,4MW. Rozsiahla bytová výstavba charakterizuje mesto.

Dejiny Považská Bystrica
Najstarší písomný doklad o existencii Považskej Bystrice je z r.1330. Veľmi mnohé archeologické lokality však dokumentujú súvislé osídlenie od eneolitickej doby až po slovanské sídlisko z 8. až 9. storočia. Viaceré mestské privilégiá získala od kráľa Žigmunda r.1398 a r.1434. Bola však v značnej závislosti od majiteľov blízkeho Považského hradu. Ďalšie storočia remeselnícke mestečko.

Pamiatky Považská Bystrica
Renesančný kaštieľ v miestnej časti Orlové. V miestnej časti Považské Podhradie‚ pôvodne renesančný kaštieľ, naposledy prestavaný r.1955 až r.1956, druhý kaštieľ pôvodne rokokový z r.1750 až r.1755. Zrúcaniny Považského hradu z 2. polovice 13. storočia. V 14. storočí sa spomína ako kráľovská hraničná pevnosť. Hrad r.1543 vyhorel a pri generálnej oprave r.1558 až r.1584 vybudovali nové opevnenie. V r.1684 ho dobyli cisárske vojská. Zbúrali ho po vojnovom poškodení r.1698. V meste pôvodne renesančná budova fary a pôvodne gotický kostol, renesančne upravený a barokovo prestavaný. Má hodnotný barokový interiér s niekoľkými renesančnými epitafmi.

Dovolenka, oddych, lyžovanie v okolí Považskej Bystrice
Všešportový štadión s atletickou dráhou. Lodenica. Krytá plaváreň. Dva kúpaliská. Tenisové dvorce. Zimný štadión. Prírodný amfiteáter. Prímestská rekreačná oblasť pri vodnej nádrži Nosice na Váhu s rozlohou 865 hektárov, začínajúca sa pri meste, s vodnými športami a vyhliadkovými plavbami. Lesopark Kalvária. Alej popri toku Domanižanky. Značené turistické trasy do Manínskej tiesňavy v Súľovských vrchoch, k zrúcanine Povaského hradu ( výhliadkové miesto po šírom okolí ) a ďalej výbežkami Javorníkov k vodnej nádrži Nosice, okolo vrchu Žiar k vodnej nádrži na východných brehoch pod Milochovom a k rekreačnému stredisku na Podskalí s pokračovaním dvoma vetvami Strážovskými vrchmi do Zliechova a Mojtína. Lyžiarske stredisko Pod Maškovou, osvetlený svah, lyžiarske vleky, lyžovanie pre rodiny, zimná dovolenka. Miestna časť Sverepec, areál pre terénne motocyklové súťaže a motokros.
Článok zo seriálu - Slovensko mestá.

Doprava Považská Bystrica - autobusom aj vlakom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára