SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Spišská Nová Ves
Lokalizácia: Košický kraj, krajské mesto: Košice, región Spiš.

Okresné mesto Spišská Nová Ves (470m n. m, 32.500 obyvateľov) v Hornádskej kotline na brehoch rieky Hornád, hospodárske, priemyselné a administratívne centrum Spiša. Podniky hlavne spotrebného a potravinárskeho priemyslu: Nový domov ( nábytok ), Tatrasvit ( textil ), Mlyny a cestovinárne, škrobárne. Uránový priemysel, Železorudné bane a Geologický prieskum.

Archeologické nálezy
v okolí odkryli sídliská z doby laténskej a veľkomoravskej. Do pôvodne slovenskej osady prišli v 13. storočí kolonisti z Nemecka. Najstarší písomný údaj o meste je z r.1268. Bola baníckou osadou, ako to uvádza listina z r.1317. Patrila do zväzku 24. spišských miest. Mestské práva získala Spišská Nová Ves pred r.1407. Od r.1412 do r.1772 bola v poľskom zálohu a od r.1772 do r.1876 sídlom Provincie 16. spišských miest navrátených z Poľska. V 16. až 18. storočí nastal rozvoj remesiel. Drobné priemyselné závody vznikli koncom 19. storočia. Za prvej Československej Republiky malo mesto len menšie priemyselné prevádzky. Železnorudné bane v okrese Spišská Nová Ves zväčša stagnovali, ich rozvoj sa začal až po oslobodení.

Pamätihodnosti SNV
Na rozsiahlom šošovkovitom námestí historického jadra mesta sú početné meštianske a remeselnícke domy, zväčša poschodové. V jadre sú renesančné, prípadne renesančne prestavané gotické domy s barokovou a klasicistickou úpravou fasád. Väčšina z nich má zachovalé mnohé detaily pôvodného objektu. Obe strany námestia majú osobitné pomenovanie - Letná ulica a Zimná ulica. Dom číslo 58 bol sídlom Provincie 16. miest vrátených z poľského zálohu. Teraz je tam vlastivedné múzeum. Stredoveký objekt rokokovo upravili r.1763 až r.1765. Hlavná fasáda má bohatú štukovú ornamentiku a šesť alegorických reliéfov.

Ďalšie pamiatky
Klasicistický objekt radnice z r.1780 až r.1820. Secesná budova Reduty z r.1900 až r.1905 so štyrmi vežami na nárožiach. Gotický farský kostol zo 14. storočia, postavený na mieste starého kostola z 13. storočia, s kaplnkou z r.1395, reštavrovaný r.1742, r.1771 až r.1772 a v poslednej tretine storočia, keď 86m vysoká veža dostala dnešný tvar. Je to najvyššia veža na Slovensku. V interiéri neskorogotická skupina Kalvárie od majstra Pavla z Levoče - ( okolo r.1520 ), gotické tabuľové obrazy a renesančný epitaf.

Podujatia
Vlastivedné múzeum Spiša, oddelenie archeo1ógie, histórie a prírodovedné, galéria. Tradičná Spišská hudobná jar. Spišské divadlo. Každoročná divadelná Spišská Nová Ves celoslovenská prehliadka vyspelých ochotníckych divadelných súborov. Celoštátny letecký deň a medzinárodná súťaž v parašutizme v auguste. Každoročne Spišské výstavné trhy v júli.

Dovolenka, lyžovanie
Štadión. Krytá hala. Zimný štadión. Športové ihriská. Jazdecký areál. Lyžiarsky areál na Rintenbergu s umelým slalomovým svahom, osvetlenými dvoma lyžiarskymi vlekmi. Kúpalisko. Pri aeroklube stredisko vrcholového parašutizmu. Lesopark Modrý vrch. Značené turistické trasy do Slovenského Raja, do Volovských vrchov a cez Modrý vrch k zrúcanine letohrádku Sans - souci. Dalšie z miestnej časti Novoveská Huta. Prímestská rekreačná oblasť Čingov v Slovenskom Raji.
Článok zo seriálu - Slovensko mestá.

Doprava okresné mesto Spišská Nová Ves je dobre sprístupnené autobusom aj vlakom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára