GALANTA

Galanta Podunajská nížina
Lokalita: Trnavský kraj, krajské mesto - Trnava, región Dolné Považie.

Okresné mesto Galanta  ( 122m n. m, 15.300 obyvateľov ) na Vážskej nive v Podunajskej nížine, administratívne a hospodárske stredisko produkčnej poľnohospodárskej oblasti.

História Galanta
Najstaršia zmienka o meste je z r.l237. V 17. storočí získala Galanta trhové privilégiá a mala charakter poľnohospodárskeho mestečka. V 18. a 19. storočia nastal rozvoj cechovej remeselníckej výroby: najznámejšie cechy: čižmársky, obuvnícky a pivovarnícky.

Pamiatky Galanta
Monumentálny neogotický kaštieľ z r.1860, postavený na starších základoch. Romantická napodobenina tudorovskej gotiky. Okolo kaštieľa sa je park s exotickými drevinami a s mohutnými exemplármi duba letného. Neskororenesančný kaštieľ s barokovou fasádou, so zvyškami opevnenia. Hodnotný barokový a klasicistický interiér klasicisticko - barokového kostola. Klasicistický most. V miestnej časti Hody pôvodne barokovo - klasicistický kaštieľ, naposledy obnovený r.1945. V miestnej časti Nebojsa pôvodne renesančný kaštieľ pevnostného charakteru. Prícestné sochy sú diela ľudových umelcov.

Pozoruhodnosti aktivity dovolenka Galanta
Okresné vlastivedné múzeum. Celoslovenský festival maďarských speváckych zborov ( Kodályove dni ) v júni. Všešportový štadión. Prímestská rekreačná oblasť 5km na východ v lužných lesoch pri Váhu s možnosťou kúpania a dovolenka. Rekreačný areál Vincov les so supertermálnou vodou.
Článok zo seriálu - Slovensko mestá.

Doprava Galanta sa dosahuje autobusom aj vlakom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára