LEVOČA

Levoča
Lokalita: Prešovský kraj, krajské mesto: Prešov, región Spiš.

Okresné mesto Levoča ( 537m n. m, 14.500 obyvateľov ) pod výbežkami pohoria Levočské vrchy na rozhraní s Hornádskou kotlinou, pri hlavnom cestnom ťahu na Košice. Mestská pamiatková rezervácia zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Priemyselné podniky: Strojsmalt, Tatrasvit. Mimo historického jadra vznikli nové sídliská.

Archeologická lokalita
Sídliská viacerých kultúr, najstaršie neolitické, najmladšie slovanské z čias Veľkomoravskej ríše. Mesto bolo obnovované po tatárskom vpáde v polovici 13. storočia, písomne doložené r.1249 a postupne sa vyvinulo v najvýznamnejšie mesto regiónu Spiš. Od r.1271 sídlo samosprávy 24 spišských miest.

Pred r.1323 sa Levoča vymanila zo Spoločenstva spišských Sasov a stala sa slobodným kráľovským mestom. Od 14. storočia sa začína jej hospodársky rozkvet. Získala rôzne obchodné výhody a bola oslobodená od platenia poplatkov, obyvatelia mesta bohatli. V 14. storočí utvorila Levoča na ochranu svojich práv spolu s Košicami, Prešovom, Bardejovom a Sabinovom spolok 5 hornouhorských miest, tzv. Pentapolitanu.

Historický rozkvet
Najväčší historický rozkvet zaznamenala Levoča v 15. a 16. storočí, keď bol v meste čulý obchodný ruch najmä s Poľskom a pracovali tu početné remeselnícke cechy, z nich najvýznamnejší bol zlatnícky a meďotepecký. Od 15. až do 18. storočia pracovali tu významné rezbárske dielne. Veľké požiare v 16. storočí zničili veľkú časť mesta a nastala nová renesančná výstavba. Mesto bolo kultúrnym centrom reformácie na Slovensku.

Od r.1624 pôsobila v meste tlačiareň. Protihabsburské povstania znamenali úpadok mesta, dovŕšený koncom 19. storočia izolovaním mesta od hlavnej železničnej trate. Od 40. rokov 19. storočia sa stala Levoča strediskom národnooslobodzovacieho hnutia Slovákov štúrovskej generácie. Tu po prvý raz zaznela hymnická pieseň „Nad Tatrou sa blýska". R.1939 sa vzbúrila miestna vojenská posádka proti vojne s Poľskom. Od r.1943 pôsobili v okolitých horách silné partizánske skupiny. Po vypuknutí Slovenského Národného Povstania sa vojenská posádka pridala k Povstaniu.

Pamiatky mesta levoča
Historické jadro mesta Levoča tvoria mnohé pamiatky, mestská pamiatková rezervácia, si zachovalo svoj stredoveký vzhľad. Z množstva vzácnych kultúrnohistorických a umeleckých objektov sú najhodnotnejšie národné kultúrne pamiatky: dielo majstra Pavla z Levoče a kostol Svätého Jakuba. Gotický farský kostol Svätého Jakuba bol stavebne ukončený pred r.1400. Je to druhý najväčší gotický kostol na Slovensku. Jeho hlavný oltár, dielo majstra Pavla z Levoče z r.1507 až r.1518, je najvyšším dreveným gotickým oltárom na svete. Je vysoký 18,6m a široký 6m. V predele oltára je výjav "Poslednej večere", v oltárnej skrini monumentálne plastiky madony s dieťaťom vysokej 2,47m, Svätého Jakuba vysokej 2,32m Jána apoštola vysokej 2,30m. Krídla oltára zdobia reliéfy, pri jeho zatvorení vidieť tabuľové maľby. Celý interiér kostola je veľmi dobre zachovaný a je v podstate múzeum sakrálneho umenia stredoveku.

Mestské hradobné a parkánové múry a brány sú zo 14. až 17. storočia, a zachovali sa v dĺžke 2km. Radnicu, pôvodne gotický objekt z konca storočia dokončili v renesančnom slohu r.1551. Pred radnicou je pranier - klietka hanby - z r.1600. Námestie lemuje vyše 50 meštianskych domov bohatých kupcov. Skladajú sa takmer pravidelne z traktov, pôvodne boli len jednoposchodové, terajšia podoba je zo 16. až 17. storočia, niektoré časti, ako kamenné portály s lomenými oblúkmi, sú zo 14. až 15. storočia.

Najhodnotnejší je tzv. Thurzov dom s charakteristickou spišskou renesančnou atikou. Veľmi pekný a zachovalý je Mariássyho dom. Viac ako 200 prevažne renesančných domov aj mimo hlavného námestia. Ďaľšie hodnotné objekty: renesančné zvonice, empírový župný dom goticko - renesančný objekt Breuerovej tlačiarne, gotický gymnaziálny kostol, kláštor minoritov s gotickou arkádovou krížovou chodbou zo storočia a nový minoritný kostol. Veľmi zaujímavé sú aj mnohé malé domčeky niekdajšej levočskej chudoby na Malej, Ružovej a Žiackej ulici. Viaceré objekty sa postupne upravujú pre kultúrne a spoločenské využitie.

Neprehliadnite počas návštevy
Spišské múzeum v budove radnice; exponáty dokumentujú hospodársky a politický vývin mesta, cechové pamiatky, expozícia dejín a galéria. Dom majstra Pavla so zameraním na jeho život a dielo. V gotickom objekte bývalej mestskej zbrojnice sú zbierky zbraní, mincí a národopisu z regiónu Spiša. V stredovekej bašte je Slepecké múzeum. V meste je škola pre nevidiacich, tlačiareň a výrobné družstvo.

Dovolenky a lyžovačky
Komplex športovísk v meste počas letnej dovolenky. Kúpalisko. Umelá ľadová plocha. Prímestská rekreačná oblasť na lyžovačky v Levočskej doline umožňuje lyžovanie, Lyžiarske stredisko, dva lyžiarske vleky.
Článok zo seriálu - Slovensko mestá.

Doprava okresné mesto Levoča navštívite autobusom aj vlakom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára