Bratislava

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava je hospodárskym, politickým a kultúrnym centrom krajiny. Leží na svahoch Malých Karpát, nad riekou Dunaj, v západnej časti Slovenska.

:: Slovensko > Mestá > Bratislava

Bratislavské nábrežie Dunaja
Bratislava hlavné mesto Slovenskej republiky, krásavica na Dunaji

Lokalizácia: 48°08'23.5"N 17°06'15.7"E
Okres: Bratislava
Kraj: Bratislavský kraj
Krajské mesto: Bratislava
Región Bratislavský

Hlavné mesto Slovenska

Bratislava (165 m n.m., 430.000 obyv.), sídlo politických, štátnych, hospodárskych, spoločenských a vedeckých orgánov a inštitúcií, umeleckých, kultúrnych a osvetových organizácií. Centrum vyso­ké­ho a stredného školstva, ale i dopravy železničnej, riečnej, cestnej, leteckej a prakticky všetkých oblastí kultúrneho a spoločenského života a diania. Hlavné mesto západoslovenského resp. bra­tis­lavs­ké­ho kraja, metropola Slovenska.

Bratislavský kraj

8 okresov, 89 obcí - 7 miest.

Okresy:Mestá:
Bratislava I.Bratislava
Bratislava II.
Bratislava III.
Bratislava IV.
Bratislava V.
MalackyMalacky, Stupava
PezinokModra, Pezinok, Svätý Jur
SenecSenec

Obce (89)

Okres Bratislava: Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Čunovo, Ja­rov­ce, Petržalka, Rusovce.
Okres Malacky: Borinka, Gajary, Jablo­nové, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Malacky, Malé Leváre, Marianka, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Stupava, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorie (vojenský obvod), Záhorská Ves, Závod, Zohor,
Okres Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Ja­blo­nec, Limbach, Modra, Pezinok, Píla, Slovenský Grob, Svätý Jur, Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady, Vištuk,
Okres Senec: Bernolákovo, Blatné, Boldog, Čataj, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Chorvátsky Grob, Igram, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Rovinka, Senec, Tomášov, Tureň, Veľký Biel, Vlky, Zálesie.

Hospodárske centrum Slovenska

Turisticky zaujímavé a vyhľadávané mesto je predovšetkým hos­po­dár­ske centrum Slovenska. Najvýznamnejší je strojársky a kovo­spra­cujúci priemysel, ďalej ešte nasledujú chemický, gumárenský, elektrotechnický potravinársky. Medzi hlavné priemyselné podniky patria petrochemický kombinát Slovnaft a Chemické závody Juraja Dimitrova. Najznámejšie priemyselné výrobky vyrábané v meste sú palivá a oleje, transformátory, káble, optické a meracie prístroje, umelé vlákna, výrobky z gumy, potraviny, produkty cestovného ruchu.

Obyvateľstvo, mestské časti

Od oslobodenia sa počet obyvateľov zvýšil štvornásobne. Nové moderné mestské štvrte obklopujú niekdajšiu starú Bratislavu. K najstarším sídliskám pribudli rozsiahle komplexy nových štvrtí v:

.

Od r.1976 sa bytová výstavba sústreďuje na pravý breh Dunaja do Petržalky, kde dosahuje najvyššie celoštátne sústredenie. Bratislava sa malebne rozkladá na styku Podunajskej roviny, Malých Karpát a Borskej nížiny na oboch brehoch Dunaja, ktoré spája 5 mostov.

Osídlenie mesta

Územie dnešného mesta bolo obývané už r.4000 p.n.l. Ďalšie osíd­le­nie je doložené 1800-700 p.n.l. Kelti tu razili strieborné mince - biateky v 2.-1.st.p.n.l. Rimania tu mali vojenské opevnenia a tá­bo­ry v 1.-4. storoč.n.l. Najstaršie pamiatky na Slovanov sú z čias Veľkomoravskej ríše z 9.st. a nachádzajú sa v historickom jadre mesta a na sútoku Dunaja s Moravou. Najstaršia písomná zmienka o Slovanoch z roku 907. Dnešné mesto sa vyvinulo z osád pod Bratislavským hradom v 10.-12.st. Uhorský kráľ Ondrej III. udelil Bratislave všetky práva slobodného samosprávneho kráľovského mesta r.1291. Kráľ Matej Korvín založil v meste univerzitu Academia Istropolitana r.1465.

Bratislava kráľovské sídlo Márie Terézie

Po porážke uhorských vojsk Turkami pri Moháči r.1526 sa Bratislava stala hlavným mestom Uhorska, súčasne korunovačným mestom a od r. 1543 aj sídlom ostrihomského arcibiskupa. V dóme sv. Martina bolo korunovaných jedenásť uhorských kráľov a sedem kráľovien. Najväčší význam mala Bratislava ako kráľovské sídlo za vlády Márie Terézie r.1740-1780. Uhorský snem naposledy zasadal v Bratislave r.1848. Potom význam Bratislavy poklesol. K oživeniu mesta došlo koncom 19.st. v súvislosti s rozvojom priemyslu.

Novodobý prerod Bratislavy

Vznikom Československa r.1918 nastal prerod Bratislavy. Mesto sa stalo sídlom administratívnych orgánov správy Slovenska a po­s­tup­ne centrom slovenského politického, hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života. Po oslobodení r.1945 dochádza k veľkému rozmachu v ľudovodemokratickom a socialistickom Československu, zavŕšenému vznikom československej federácie roku 1968, keď sa Bratislava dňa 1.1.1969 stala hlavným mestom Slovenskej socialist. republiky.

Bratislava hlavné mesto Slovenska

Po páde socializmu a rozpade vznikajúceho demokratického spo­loč­né­ho štátu s Čechmi sa Slovensko a jeho obyvatelia rozhodli kráčať radšej vlastnou cestou. Po prvý krát v histórii sa dočkali vlastného samostatného štátu, 1.1.1993 vznikla Slovenská republika, Bra­tis­lava sa stala hlavným mestom. Celé obdobie, od kedy je Bratislava hlavné mesto Slovenska, je zároveň aj krajským mestom najprv Západoslovenského kraja, neskôr (1996) bratislavský kraj, a tiež okres­ným mestom - viac na Slovensko kraje krajské mestá.

Mestská pamiatková rezervácia má rozlohu 46,5 hektárov, tvorí ju historické jadro, hradný areál a Podhradie. V historickom jadre je 359 pamiatkovo chránených objektov. Prehľad najvýznamnejších pamiatok: Národné kultúrne pamiatky

Bratislavský kraj - okresy, okresné mestá

Bratislavský kraj sa člení na 8 okresov, päť bratislavských - Bratislava I.-V. a tri mimobratislavské - Malacky, Pezinok, Senec.1 komentár:

  1. Bratislava je mesto, ktorémilujem. Život v Bratislave je úchvatný, nič sa jej nevyrovná. Dunaj, lesoparky Kobyla, Kamzík, Železná studnička, Hrad Devín, Bratislavský hrad, Staré mesto a historické jadro ... ešte aj tá betónová Petržalka je super.

    OdpovedaťOdstrániť