Bratislava

Bratislavské nábrežie Dunaja
Bratislava hlavné mesto Slovenskej republiky, krásavica na Dunaji
Hlavné mesto Slovenska
Bratislava (165 m n.m., 430.000 obyv.), sídlo politických, štátnych, hospodárskych, spoločenských a vede-ckých orgánov a inštitúcií, umeleckých, kultúrnych a osvetových organizácií. Centrum vysokého a stredného školstva, ale i dopravy železničnej, riečnej, cestnej, leteckej a prakticky všetkých oblastí kultúrneho a spoločenského života a diania. Hlavné mesto západo-slovenského resp. bratislavského kraja, metropola Slovenska.

Hospodárske centrum Slovenska
Turisticky zaujímavé a vyhľadávané mesto je predovšetkým hospodárske centrum Slovenska. Najvýznamnejší je strojársky a kovospracujúci priemysel, ďalej nasledujú chemický, gumárenský, elektrotechnický potravinársky. Medzi hlavné priemyselné podniky patria petrochemický kombinát Slovnaft a Chemické závody J. Dimitrova. Najznámejšie priemyselné výrobky vyrábané v meste sú palivá a oleje, transformátory, káble, optické a meracie prístroje, umelé vlákna, výrobky z gumy, potraviny, produkty cestovného ruchu.

Obyvateľstvo mestské časti
Od oslobodenia sa počet obyvateľov zvýšil štvornásobne. Nové moderné mestské štvrte obklopujú niekdajšiu Bratislavu. K najstarším sídliskám pribudli rozsiahle komplexy nových štvrtí v Karlovej Vsi, Dúbravke, Rači, Lamači a Podunajských Biskupiciach. Od r.1976 sa bytová výstavba sústreďuje na pravý breh Dunaja do Petržalky, kde dosahuje najvyššie celoštátne sústredenie. Bratislava sa malebne rozkladá na styku Podunajskej roviny, Malých Karpát a Borskej nížiny na oboch brehoch Dunaja, ktoré spája 5 mostov.

Osídlenie mesta
Územie dnešného mesta bolo obývané už r.4000 p.n.l. Ďalšie osídlenie je doložené 1800-700 p.n.l. Kelti tu razili strieborné mince - biateky v 2.-1.st.p.n.l. Rimania tu mali vojenské opevnenia a tábory v 1.-4.st.n.l. Najstaršie pamiatky na Slovanov sú z čias Veľkomoravskej ríše z 9.st. a nachádzajú sa v historickom jadre mesta a na sútoku Dunaja s Moravou. Najstaršia písomná zmienka o Slovanoch r.907.   Dnešné mesto sa vyvinulo z osád pod Bratislavským hradom v 10.-12.st. Uhorský kráľ Ondrej III. udelil Bratislave všetky práva slobodného samosprávneho kráľovského mesta r.1291. Kráľ Matej Korvín založil v meste univerzitu Academia Istropolitana r.1465.

Bratislava kráľovské sídlo Márie Terézie
Po porážke uhorských vojsk Turkami pri Moháči r.1526 sa Bratislava stala hlavným mestom Uhorska, súčasne korunovačným mestom a od r. 1543 aj sídlom ostrihomského arcibiskupa. V dóme sv. Martina bolo korunovaných jedenásť uhorských kráľov a sedem kráľovien. Najväčší význam mala Bratislava ako kráľovské sídlo za vlády Márie Terézie r.1740-1780. Uhorský snem naposledy zasadal v Bratislave r.1848. Potom význam Bratislavy poklesol. K oživeniu mesta došlo koncom 19.st. v súvislosti s rozvojom priemyslu.

Novodobý prerod Bratislavy
Vznikom Československa r.1918 nastal prerod Bratislavy. Mesto sa stalo sídlom administratívnych orgánov správy Slovenska a postupne centrom slovenského politického, hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života. Po oslobodení r.1945 dochádza k veľkému rozmachu v ľudovodemokratickom a socialistickom Československu, zavŕšenému vznikom československej federácie r.1968, keď sa Bratislava dňa 1.1.1969 stala hlavným mestom Slovenskej soc. republiky.

Bratislava hlavné mesto Slovenska
Po páde socializmu a rozpade vznikajúceho demokratického spoločného štátu s Čechmi sa Slovensko a jeho obyvatelia rozhodli kráčať radšej vlastnou cestou. Po prvý krát v histórii sa dočkali vlastného samostatného štátu, 1.1.1993 vznikla Slovenská republika, Bratislava sa stala jej hlavným mestom. Celé obdobie, od kedy je Bratislava hlavné mesto Slovenska, je zároveň aj krajským mestom najprv Západoslovenského kraja, neskôr (1996) bratislavský kraj aj okresným mestom - viac na Slovensko kraje krajské mestá.

Mestská pamiatková rezervácia má rozlohu 46,5 ha, tvorí ju historické jadro, hradný areál a Podhradie. V historickom jadre je 359 pamiatkovo chránených objektov. Prehľad najvýznamnejších pamiatok: Národné kultúrne pamiatky

Bratislavský kraj - okresy, okresné mestá
Bratislavský kraj sa člení na 8 okresov, päť bratislavských - Bratislava I.-V. a tri mimobratislavské - Malacky, Pezinok, Senec.

1 komentár:

  1. Bratislava je mesto, ktorémilujem. Život v Bratislave je úchvatný, nič sa jej nevyrovná. Dunaj, lesoparky Kobyla, Kamzík, Železná studnička, Hrad Devín, Bratislavský hrad, Staré mesto a historické jadro ... ešte aj tá betónová Petržalka je super.

    OdpovedaťOdstrániť