Banská Bystrica

Krajské a okres­né mesto Banská Bystrica je hospodárskym, politickým a kultúrnym centrom kraja. Leží na svahoch Nízkych Tatier, nad riekou Hron, v strednej časti Slovenska.

:: Slovensko > Mestá > Banská Bystrica

Banská Bystrica, námestie SNP

Lokalizácia: 48°44'08.2"N 19°08'44.1"E
Kraj: Banskobystrický / Stredné Slovensko
Krajské mesto: Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Región Horehronie
Pohorie: Nízke Tatry
Rieka: Hron

Krajské a okresné mesto Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica (350 m n.m., 80.000 obyvateľov ) je výz­namné priemyselné, administratívne a kultúrne centrum stredného Slovenska, Pedagogickej fakulty a Fakulty ekonomiky služieb s pričlenenou špecializáciou na cestovný ruch Vysokej školy eko­no­mic­kej v Bratislave a významné stredisko najvýznamnejších historických udalostí, akými bolo Slovenské Národné Povstanie. Dopravný uzol, svoje stredisko tu nachádza turistika a cestovný ruch. Azda najkrajšie situované mesto Slovenska v údolí Hrona vo Zvolenskej kotline, obklopené výbežkami Starohorských vrchov, Kremnických vrchov a Bystrickej vrchoviny. V Banskej Bystrici bolo sídlo krajskej správy aj za starého členenia Slovenska na tri kraje ( Stredoslovenský kraj), rovnako ako v súčasnosti, kedy je stále krajským mestom, len kraj sa premenoval na Banskobystrický kraj. Viac info na Slovenské mestá, kraje, regióny.

Banskobystrický kraj

13 okresov, 516 obcí - 24 miest.

Okresy:Mestá:
Banská BystricaBanská Bystrica
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica
BreznoBrezno
DetvaDetva, Hriňová
KrupinaDudince, Krupina
LučenecFiľakovo, Lučenec
PoltárPoltár
RevúcaJelšava, Revúca, Tornaľa
Rimavská SobotaHnúšťa, Rimavská Sobota, Tisovec
Veľký KrtíšModrý Kameň, Veľký Krtíš
ZvolenSliač, Zvolen
ŽarnovicaNová Baňa, Žarnovica
Žiar nad HronomKremnica, Žiar nad Hronom

Obce (516)

Okres Banská Bystrica (42): Badín, Baláže, Banská Bystrica, Brusno, Čerín, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Hiadeľ, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Ľubietová, Lučatín, Malachov, Medzibrod, Môlča, Moštenica, Motyčky, Nemce, Oravce, Podkonice, Pohronský Bukovec, Poniky, Povrazník, Priechod, Riečka, Sebedín - Bečov, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Staré Hory, Strelníky, Tajov, Turecká, Vlkanová.
Okres Banská Štiavnica (15): Baďan, Banská Belá, Banská Štiavnica, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, Počúvadlo, Podhorie, Prenčov, Štiavnické Bane, Svätý Anton, Vysoká.
Okres Brezno (30): Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Brezno, Bystrá, Čierny Balog, Dolná Lehota, Drábsko, Heľpa, Horná Lehota, Hronec, Jarabá, Jasenie, Lom nad Rimavicou, Michalová, Mýto pod Ďumbierom, Nemecká, Osrblie, Podbrezová, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka, Predajná, Ráztoka, Sihla, Šumiac, Telgárt, Valaská, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom.
Okres Detva (15): Detva, Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Hriňová, Klokoč, Korytárky, Kriváň, Látky, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Vígľašská Huta - Kalinka.
Okres Krupina (35): Bzovík, Čabradský Vrbovok, Čekovce, Cerovo, Devičie, Dolné Mladonice, Dolný Badín, Domaníky, Drážovce, Drienovo, Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Horné Mladonice, Horný Badín, Jalšovík, Kozí Vrbovok, Kráľovce - Krnišov, Krupina, Lackov, Ladzany, Lišov, Litava, Medovarce, Rykynčice, Sebechleby, Selce, Senohrad, Sudince, Súdovce, Terany, Trpín, Uňatín, Zemiansky Vrbovok, Žibritov.
Okres Lučenec (57): Ábelová, Belina, Biskupice, Boľkovce, Budiná, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Divín, Dobroč, Fiľakovo, Fiľakovské Kováče, Gregorova Vieska, Halič, Holiša, Jelšovec, Kalonda, Kotmanová, Lehôtka, Lentvora, Lipovany, Lovinobaňa, Ľuboreč, Lučenec, Lupoč, Mašková, Mikušovce, Mučín, Mýtna, Nitra nad Ipľom, Nové Hony, Panické Dravce, Píla, Pinciná, Pleš, Podrečany, Polichno, Praha, Prša, Radzovce, Rapovce, Ratka, Ružiná, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Stará Halič, Šurice, Točnica, Tomášovce, Trebeľovce, Trenč, Tuhár, Veľká nad Ipľom, Veľké Dravce, Vidiná.
Okres Poltár (22): Breznička, České Brezovo, Cinobaňa, Ďubákovo, Hradište, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo, Kokava nad Rimavicou, Krná, Málinec, Mládzovo, Ozdín, Poltár, Rovňany, Selce, Šoltýska, Sušany, Uhorské, Utekáč, Veľká Ves, Zlatno.
Okres Revúca (42): Chvalová, Chyžné, Držkovce, Gemer, Gemerská Ves, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hrlica, Hucín, Jelšava, Kameňany, Leváre, Levkuška, Licince, Lubeník, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta, Muránska Lehota, Muránska Zdychava, Nandraž, Otročok, Ploské, Polina, Prihradzany, Rákoš, Rašice, Ratková, Ratkovské Bystré, Revúca, Revúcka Lehota, Rybník, Sása, Sirk, Šivetice, Skerešovo, Tornaľa, Turčok, Višňové, Žiar.
Okres Rimavská Sobota (107): Abovce, Babinec, Barca, Bátka, Belín, Blhovce, Bottovo, Budikovany, Cakov, Čerenčany, Chanava, Chrámec, Čierny Potok, Číž, Dolné Zahorany, Dražice, Drienčany, Drňa, Dubno, Dubovec, Dulovo, Figa, Gemerček, Gemerské Dechtáre, Gemerské Michalovce, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hnúšťa, Hodejov, Hodejovec, Horné Zahorany, Hostice, Hostišovce, Hrachovo, Hrušovo, Hubovo, Husiná, Ivanice, Janice, Jesenské, Jestice, Kaloša, Kesovce, Klenovec, Kociha, Konrádovce, Kráľ, Kraskovo, Krokava, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lenartovce, Lenka, Lipovec, Lukovištia, Martinová, Neporadza, Nižný Skálnik, Nová Bašta, Orávka, Ožďany, Padarovce, Pavlovce, Petrovce, Poproč, Potok, Radnovce, Rakytník, Ratkovská Lehota, Ratkovská Suchá, Riečka, Rimavská Baňa, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rimavské Brezovo, Rimavské Janovce, Rimavské Zalužany, Rovné, Rumince, Šimonovce, Širkovce, Slizké, Španie Pole, Stará Bašta, Stránska, Štrkovec, Studená, Sútor, Tachty, Teplý Vrch, Tisovec, Tomášovce, Uzovská Panica, Valice, Včelince, Večelkov, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Vyšný Skálnik, Zacharovce, Zádor, Žíp.
Okres Veľký Krtíš (71): Balog nad Ipľom, Bátorová, Brusník, Bušince, Čebovce, Čeláre, Čelovce, Červeňany, Chrastince, Chrťany, Dačov Lom, Dolinka, Dolná Strehová, Dolné Plachtince, Dolné Strháre, Ďurkovce, Glabušovce, Horná Strehová, Horné Plachtince, Horné Strháre, Hrušov, Ipeľské Predmostie, Kamenné Kosihy, Kiarov, Kleňany, Koláre, Kosihovce, Kosihy nad Ipľom, Kováčovce, Lesenice, Ľuboriečka, Malá Čalomija, Malé Straciny, Malé Zlievce, Malý Krtíš, Modrý Kameň, Muľa, Nenince, Nová Ves, Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves, Opava, Pôtor, Pravica, Príbelce, Sečianky, Seľany, Senné, Širákov, Sklabiná, Slovenské Ďarmoty, Slovenské Kľačany, Stredné Plachtince, Sucháň, Suché Brezovo, Šuľa, Trebušovce, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Veľké Straciny, Veľké Zlievce, Veľký Krtíš, Veľký Lom, Vieska, Vinica, Vrbovka, Záhorce, Závada, Želovce, Zombor.
Okres Zvolen (26): Babiná, Bacúrov, Breziny, Budča, Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva, Dubové, Hronská Breznica, Kováčová, Lešť (vojenský obvod), Lieskovec, Lukavica, Michalková, Očová, Ostrá Lúka, Pliešovce, Podzámčok, Sása, Sielnica, Sliač, Tŕnie, Turová, Veľká Lúka, Železná Breznica, Zvolen, Zvolenská Slatina.
Okres Žarnovica (18): Brehy, Hodruša - Hámre, Horné Hámre, Hrabičov, Hronský Beňadik, Kľak, Malá Lehota, Nová Baňa, Orovnica, Ostrý Grúň, Píla, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Veľké Pole, Voznica, Žarnovica, Župkov.
Okres Žiar nad Hronom (35): Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Ves, Horná Ždaňa, Hronská Dúbrava, Ihráč, Janova Lehota, Jastrabá, Kopernica, Kosorín, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lovčica - Trubín, Lúčky, Lutila, Nevoľné, Pitelová, Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené Teplice, Slaská, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne, Žiar nad Hronom.

Dejiny osídlenia

Banská Bystrica sa vyvinula z najstaršieho osídlenia pri sútoku Hrona s potokom Bystrica v prvú historicky známu obec v 12. storočí. Práva slobodného kráľovského baníckeho mesta získala r.1255. Najskôr sa dolovalo striebro a od 14. storočia predovšetkým meď. V 14. - 16. storočí mala monopol na európskych trhoch v obchode s meďou dolovanou v okolí mesta, hlavne v priestore Špania Dolina. V r.1525 vypukol v baniach prvý všeobecný štrajk. Povstanie baníkov potlačilo až kráľovské vojsko r.1526. V 17. a 18. storočí boli v meste prudké národnostné boje slovenských remeselníkov a robotníkov s nemeckým patriciátom.

Slovenské národné hnutie

V polovici 19. storočia, počas pôsobenia Štefana Moyzesa, bolo mesto strediskom slovenského národného hnutia. Najslávnejšie chvíle svojej histórie prežívala Banská Bystrica v časoch Slovenského Národného Povstania, keď od 29. augusta r.1944 počas dvoch mesiacov bola sídlom Slovenskej Národnej Rady, politických a vojenských orgánov slovenského odboja. Z Banskej Bystrice slobodný slovenský vysielač oznámil obnovenie Československa a vyhlásil boj proti fašistickým hitlerovským okupantom. Najvýznamnejšie objekty v kontexte dejín Slovenského Národného Povstania, ako súbor pamiatok sú od r.1982 národnými kultúrnymi pamiatkami.

Historické jadro mesta

Je pamiatkovou rezerváciou. Jeho súčasť tvorí areál bývalého mestského hradu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Vytvára charakteristickú dominantu mesta spolu s hodinovou vežou, sčasti vychýlenou. Hradný komplex postavili koncom 15. a začiatkom 16. storočia Jeho objekty: románsko - gotický farský kostol s barokovým interiérom, gotický slovenský kostol z r.1492, tzv. Matejov dom z r.1479, pôvodne gotická radnica tzv. Praetorium z r.1500 a zachovalé časti kamenného opevnenia hradu zo začiatku r.1479 - hradobný múr, bašty a pôvodná vstupná časť s vežou a barbakánom.

Goticko - renesančné a renesančné meštianske domy v historickom jadre mesta, sú mnohé so sgrafitovou výzdobou fasád, ukončených atikou, v interiéri s bohatou štukovou ornamentikou kIenieb, vo dvoroch arkádové pavlače. Najhodnotnejšie sú z Námestia Slovenského Národného Povstania ( najkrajší je tzv. Thurzov dom - teraz Stredoslovenské múzeum a Benického dom ), na Námestí Slovenského Národného Povstania, na Dolnej ulici, na Hornej ulici Hodinová veža z r.1506, Špitálsky kostol Svätej Alžbety zo 14. storočia.

Expozície a múzeá

Pamätník - múzeum SNP - stála expozícia a programy audiovizuálneho systému. V areáli skanzen zbraní. Stredoslovenské múzeum, oddelenie prírodovedné, historické, výstavné siene. Literárne a hudobné múzeum. Oblastná galéria. Opera Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Krajské bábkové divadlo. Krajský symfonický orchester. Pozorovacia veža zvaná Vartovka nad mestom.

Podujatia udalosti

Každoročne sympózium o voľnej grafike a bienále súčasnej slovenskej grafiky. Bystrické zvony - festival populárnej hudby sa koná v máji. Letný hudobný festival. Sládkovičova Radvaň. Hudobná jar - apríl až jún. Tradičné každoročné športové turnaje v auguste. Tradičné preteky v behu na lyžiach Biela stopa vo februári. Tradičný radvanský jarmok v septembri. Atletické kritérium.

Dovolenka turistika lyžovanie

Krytý zimný štadión a umelá ľadová plocha; lyžiarske skokanské mostíky a lyžiarsky svah s umelou hmotou; lyžiarske vleky; neďaleké lyžiarské strediská Donovaly, Turecká poskytujú kvalitné lyžiarske trate pre lyžovanie nie len domácej klientele. Športová hala Štiavničky; letný rekreačný areál s troma bazénmi a plážové kúpalisko; tri kryté kúpaliská; štadión s tartanovou dráhou; športové štadióny; amfiteáter; značené turistické, trasy do hôr Bystrickej vrchoviny, Kremnických vrchov a Starohorských vrchov - to všetko a ešte viac príležitostí pre návštevníkov mesta a okolia, aby ich dovolenka bola nezabudnuteľnou. Banská bystrica je držiteľom plakety tradične dobrá dovolenka na Slovensku. Najmä zimné obdobie ponúka veľa možností vyžitia v rámci cestovného ruchu. Lyžovanie v prvotriednych lyžiarskych strediskách, ktorých sa v okolí Banskej bystrice nachádza takmer desiatka.

Doprava

lietadlo (letisko Sliač), autobus, vlak.

Banskobystrický kraj - okresy, okresné mestá

Na strednom Slovensku sa nachádza trinásť okresov, ktorým je nadradený Banskobystrický kraj. Okresné mestá: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom.

Mapa

 

ODKAZY

 Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára