Banská Bystrica

Banská Bystrica, námestie SNP
Krajské a okresné mesto Banská Bystrica ( 350 m n.m., 80.000 obyvateľov ), významné priemyselné, administratívne a kultúrne centrum stredného Slovenska, Pedagogickej fakulty a Fakulty ekonomiky služieb s pričlenenou špecializáciou na cestovný ruch Vysokej školy ekonomickej v Bratislave a významné stredisko najvýznamnejších historických udalostí, akými bolo Slovenské Národné Povstanie. Dopravný uzol, svoje stredisko tu nachádza turistika a cestovný ruch. Azda najkrajšie situované mesto Slovenska v údolí Hrona vo Zvolenskej kotline, obklopené výbežkami Starohorských vrchov, Kremnických vrchov a Bystrickej vrchoviny. V Banskej Bystrici bolo sídlo krajskej správy aj za starého členenia Slovenska na tri kraje ( Stredoslovenský kraj), rovnako ako v súčasnosti, kedy je stále krajským mestom, len kraj sa premenoval na Banskobystrický kraj. Viac info na Slovensko kraje krajské mestá.

Dejiny osídlenia
Banská Bystrica sa vyvinula z najstaršieho osídlenia pri sútoku Hrona s potokom Bystrica v prvú historicky známu obec v 12. storočí. Práva slobodného kráľovského baníckeho mesta získala r.1255. Najskôr sa dolovalo striebro a od 14. storočia predovšetkým meď. V 14. - 16. storočí mala monopol na európskych trhoch v obchode s meďou dolovanou v okolí mesta, hlavne v priestore Špania Dolina. V r.1525 vypukol v baniach prvý všeobecný štrajk. Povstanie baníkov potlačilo až kráľovské vojsko r.1526. V 17. a 18. storočí boli v meste prudké národnostné boje slovenských remeselníkov a robotníkov s nemeckým patriciátom.

Slovenské národné hnutie
V polovici 19. storočia, počas pôsobenia Štefana Moyzesa, bolo mesto strediskom slovenského národného hnutia. Najslávnejšie chvíle svojej histórie prežívala Banská Bystrica v časoch Slovenského Národného Povstania, keď od 29. augusta r.1944 počas dvoch mesiacov bola sídlom Slovenskej Národnej Rady, politických a vojenských orgánov slovenského odboja. Z Banskej Bystrice slobodný slovenský vysielač oznámil obnovenie Československa a vyhlásil boj proti fašistickým hitlerovským okupantom. Najvýznamnejšie objekty v kontexte dejín Slovenského Národného Povstania, ako súbor pamiatok sú od r.1982 národnými kultúrnymi pamiatkami.

Historické jadro mesta
Je pamiatkovou rezerváciou. Jeho súčasť tvorí areál bývalého mestského hradu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Vytvára charakteristickú dominantu mesta spolu s hodinovou vežou, sčasti vychýlenou. Hradný komplex postavili koncom 15. a začiatkom 16. storočia Jeho objekty: románsko - gotický farský kostol s barokovým interiérom, gotický slovenský kostol z r.1492, tzv. Matejov dom z r.1479, pôvodne gotická radnica tzv. Praetorium z r.1500 a zachovalé časti kamenného opevnenia hradu zo začiatku r.1479 - hradobný múr, bašty a pôvodná vstupná časť s vežou a barbakánom.

Goticko - renesančné a renesančné meštianske domy v historickom jadre mesta, sú mnohé so sgrafitovou výzdobou fasád, ukončených atikou, v interiéri s bohatou štukovou ornamentikou kIenieb, vo dvoroch arkádové pavlače. Najhodnotnejšie sú z Námestia Slovenského Národného Povstania ( najkrajší je tzv. Thurzov dom - teraz Stredoslovenské múzeum a Benického dom ), na Námestí Slovenského Národného Povstania, na Dolnej ulici, na Hornej ulici Hodinová veža z r.1506, Špitálsky kostol Svätej Alžbety zo 14. storočia.

Expozície a múzeá
Pamätník - múzeum SNP - stála expozícia a programy audiovizuálneho systému. V areáli skanzen zbraní. Stredoslovenské múzeum, oddelenie prírodovedné, historické, výstavné siene. Literárne a hudobné múzeum. Oblastná galéria. Opera Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Krajské bábkové divadlo. Krajský symfonický orchester. Pozorovacia veža zvaná Vartovka nad mestom.

Podujatia udalosti
Každoročne sympózium o voľnej grafike a bienále súčasnej slovenskej grafiky. Bystrické zvony - festival populárnej hudby sa koná v máji. Letný hudobný festival. Sládkovičova Radvaň. Hudobná jar - apríl až jún. Tradičné každoročné športové turnaje v auguste. Tradičné preteky v behu na lyžiach Biela stopa vo februári. Tradičný radvanský jarmok v septembri. Atletické kritérium.

Dovolenka turistika lyžovanie
Krytý zimný štadión a umelá ľadová plocha; lyžiarske skokanské mostíky a lyžiarsky svah s umelou hmotou; lyžiarske vleky; neďaleké lyžiarské strediská Donovaly, Turecká poskytujú kvalitné lyžiarske trate pre lyžovanie nie len domácej klientele. Športová hala Štiavničky; letný rekreačný areál s troma bazénmi a plážové kúpalisko; tri kryté kúpaliská; štadión s tartanovou dráhou; športové štadióny; amfiteáter; značené turistické, trasy do hôr Bystrickej vrchoviny, Kremnických vrchov a Starohorských vrchov - to všetko a ešte viac príležitostí pre návštevníkov mesta a okolia, aby ich dovolenka bola nezabudnuteľnou. Banská bystrica je držiteľom plakety tradične dobrá dovolenka na Slovensku. Najmä zimné obdobie ponúka veľa možností vyžitia v rámci cestovného ruchu. Lyžovanie v prvotriednych lyžiarskych strediskách, ktorých sa v okolí Banskej bystrice nachádza takmer desiatka.

Doprava: lietadlo ( letisko Sliač ), autobus, vlak.

Banskobystrický kraj - okresy, okresné mestá
Na strednom Slovensku sa nachádza trinásť okresov, ktorým je nadradený Banskobystrický kraj. Okresné mestá: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára