STARÁ ĽUBOVŇA

Stará Ľubovňa
Lokalizácia: Prešovský kraj, krajské mesto: Prešov, región Spiš.

Okresné mesto Stará Ľubovňa ( 548m n. m, 16.500 obyvateľov ) je situované v Spišsko - šarišskom podolí v údolí rieky Poprad.

Dejiny mesta
Najstaršia písomná zmienka o meste z r.1292 v písomných archívoch. Roku1342 získalo obmedzené mestské práva. Od r. 1364 je slobodným kráľovským mestom. Od r. 1412 do r. 1772 bolo v poľskom zálohu pričom poľský miestodržiteľ sídlil na Ľubovnianskom hrade. Od r.1778 do r.1876 patrilo k Provincii 16 spišských miest.

Ľubovniansky hrad
Výraznou dominantou je Ľubovniansky hrad vybudovaný na vápencovom kopci 648m n. m, vznikol v 13. storočí ako pohraničný strážny hrad. Najväčší význam mal v rokoch keď na ňom sídlil starosta Poľsku zálohovaných miest. Od začiatku 19. storočia pomaly pustol. Až koncom 19. storočia začali opravovať niektoré časti - obytný trakt a kaplnku - nový majiteľ, od r.1883, poľský statkár gróf Zamoyski. Rodina Zamoyskovcov bola majiteľom hradu až do zoštátnenia r.1945. Jeho najstaršou častou je ranogotická veža a priliehajúci renesančný palác. Ďaľšie vnútorné opevnenie paláca zo 14. a 15. storočia boli upravené. Zachovalý je pristavaný palác a baroková kaplnka z r.1647. V objektoch je umiestnené okresné vlastivedné múzeum. V bývalej kaplnke je galéria. V súčasnosti sa obnovujú ďalšie časti  veľký palác, donjon, konzervujú sa hradné zrúcaniny, reštavrujú sa zachované opevnenia. Prístup na hrad je po historickej ceste alejou z konečnej zastávky mestskej autobusovej dopravy.

Zachovalá pôvodná architektúrra
Na stredovekom námestí v meste Stará Ľubovňa sú viaceré meštianske prevažne neskororenesančné a klasicistiské domy s neskoršími úpravami. Najzachovalejší je dom č. 12 - renesančný arkádový, na pilieroch z r.1693, so zachovalou pôvodnou architektúrou. Pôvodne ranogotický kostol z 13. storočia barokovo prestavaný a s barokovo upraveným interiérom.

Podujatia expozície
Okresné vlastivedné múzeum - expozície novodobých dejín, histórie, národopisu, remesiel, cechovníctva a sakrálneho umenia. Okresná galéria, v areáli hradu expozícia ľudovej architektúry

Dovolenky a lyžovanie
Tradičné turistické plavby na rieke Poprad - Stará Ľubovňa - Nowy Szacz. Športový štadión. Lyžiarsky vlek, lyžovanie na osvetlenom slalomovom svahu s umelou hmotou. Značené turistické trasy cez Pieniny až k toku rieky Poprad, s ukončením pri Sulínskom prameni. Trasa na Ľubovniansky hrad a ďalšie miesta na trávenie zaujímavej dovolenky na Slovensku.
Článok zo seriálu - Slovensko mestá.

Doprava do okresného mesta Stará Ľubovňa je možná autobusom aj vlakom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára