NOVÉ ZÁMKY

Nové Zámky
Lokalita: Nitriansky kraj, krajské mesto: Nitra, región Podunajsko.

Okresné mesto Nové Zámky ( 119m n. m, 42.300 obyvateľov ) v Podunajskej rovine na brehu rieky Nitra, administratívne a hospodárske stredisko, železničná križovatka. Takmer dve tretiny domov bolo zničených pri náletoch za 2. svetovej vojny. Od oslobodenia vybudovali zničený stred mesta obytné sídliská. Ďalej postavili podnik Elektrosvit, novú železničnú stanicu a viaceré podniky potravinárskeho priemyslu, medzi nimi aj najmodernejšiu konzerváreň na Slovensku: výrobky zo zeleniny, paprikový mlyn. ( Výskumný ústav náradia s celoštátnou pôsobnosťou ).

Dejiny v Nových Zámkoch
Na území mesta a v bezprostrednom okolí boli odkryté mnohé sídliská a pohrebiská od neolitu až po slovanské z 11. storočia. Dnešné mesto začali budovať na mieste štyroch menších obcí zničených Turkami r.1545 na ľavom brehu rieky Nitra. Prvá zmienka o jeho existencii je z r.1556. Z príkazu a kráľa Maximiliána vznikla r.1573 na pravom brehu Nitry nová mohutnejšia vojenská pevnosť. Vonkajší obvod má 3km. Mala šesťuholníkový hviezdicový pôdorys. Turci pevnosť r.1663 dobyli a späť ju dobyli až r.1685 cisárske vojská s dobrovoľníkmi z mnohých európskych štátov.

Vývoj
Mesto sa vyvinulo neskôr okolo pevnosti, potom aj na mieste pevnosti, keď po porážke r.1691 stratila vojenský význam. Mestské výsady dostali obyvatelia po vyhnaní Turkov r.1691, ale r.1848 boli vo feudálnej závislosti Ostrihomského arcibiskupstva. Nové Zámky zostali aj za prvej Československej Republiky len strediskom poľnohospodárskej výroby a drobných remesiel. Priemysel tvorili iba menšie závody, továrne na spracovanie kože, ľanu a tabaku, ako aj železničné dielne. Až po oslobodení nastal rozmach priemyselnej a družstevnej výroby.

Pamiatky v meste Nové Zámky
Najvýznamnejšie objekty kultúrnohistorickej a umeleckej hodnoty boli zničené pri bombardovaní r.1945. Z niekdajšej pevnosti zostali len zvyšky terénnej úpravy na Forgácsovej bašte ( jednej z pôvodne šiestich ), na ktorej je teraz kalvária. Zvyšky ďaľšej, Žerotínovej bašty sú v záhrade. V múroch budovy bývalého mlyna zo 17. storočia boli zvyšky rímskych tabúľ a epitafov z 18. storočia. Po zbúraní múrov tabule a epitafy premiestnili do múzea. Bývalý barokový kláštor s kostolom s hodnotným interiérom. Vodný mlyn zo 17. storčia. Pomník Antona Bernoláka.

Známe osobnosti
V Nových Zámkoch pôsobili viaceré známe osobnosti, napríklad od r.1797 až do smrti r.1813 prvý kodifikátor slovenčiny Anton Bernolák. Tu dokončil svoje životné dielo, päťjazyjčný „Slowár" ( 6 zväzkov s 5.302 stranami ). Tu je pochovaný v kaplnke.

Okresné vlastivedné múzeum v objekte bývalého renesančného kláštora. Galéria.

Dovolenka, lyžovanie v okolí Nových Zámkov
Kryté kúpalisko. Termálne kúpalisko Štrand. Športový štadión. Zimný štadión. Prímestská rekreačná oblasť, letná dovolenka, lesík Berek. Ostrov Bukrok. Lyžiarske oblasti a možnosti pre lyžovanie sú od Nových Zámkov vzdialené viac kilometrov.
Článok zo seriálu - Slovensko mestá.

Doprava Nové Zámky navštívite autom, autobusom aj vlakom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára