LEVICE

Levice
Lokalizácia: Nitriansky kraj, krajské mesto: Nitra, región Tekov.

Okresné mesto Levice ( 163m n. m, 23.600 obyvateľov ) sa nachádza na Hronskej nive Podunajskej nížiny, významné administratívne a hospodárske stredisko regiónu Tekov. Po Druhej svetovej vojne tu vznikli podniky: Slovenský priemysel kameňa, hydinárne, sladovne, mliekárne, bavlnársky podnik. Nové sídliská poskytli bývanie pre nových prisťahovalcov a podstatne zmenili vzhľad mesta.

Archeologické nálezy, rozvoj mesta
Mnohé archeologické nálezy dokumentujú nepretržité osídlenie územia mesta od mladšej doby kamennej. Bohato sú doložené keltské a slovanské sídliská. Levice sa prvý raz spomínajú r.1156; vznikli pri Levickom hrade. V časoch bojov proti Turkom boli opevnené. Od 17. storočia nastal veľký rozvoj cechov. Mesto trpelo nájazdmi Turkov. Po ich vyhnaní obmedzovali mestské práva okolití zemepáni, r.1787 sa obyvatelia proti nim vzbúrili. V novembri r.1938 boli Levice na 6 rokov pripojené k Maďarsku.

Historické pamiatky
Areál Levického hradu so zrúcaninami gotického hradu z 13. storočia, premeneného v 16. storočí na protitureckú pevnosť, patrí medzi najvýznamnejšie historické pamiatky. R.1663 Turci hrad dobyli a rok ho držali v rukách. R.1709 ho zničilo rákócziovské vojsko. Ruiny gotickej pevnosti tzv. horný hrad s tromi baštami zakonzervovali a sprístupnili až po vrchol hradnej skaly. V areáli sa zachovali časti opevnenia a funkčné historické budovy tzv. dolného hradu sa adaptujú na muzeálne účely. V pôvodne renesančnom kaštieli z r.1571 je Tekovské múzeum. Druhý kaštieľ z r.1734 je barokový a má zachovalé klenby. Tretí kaštieľ z r.1863 až r.1868 je neoklasicistický. Základy románskeho kostola na Baratke. Tri klasicistické kostoly s hodnotným interiérom.

Dovolenka lyžovanie
Tekovské múzeum - oddelenie farmaceutické, prírody, histórie, národopisu a malá galéria. Športový štadión. Športový areál. Kúpalisko. Umelá ľadová plocha. Prírodný amfiteáter. Prímestská rekreačná oblasť kúpele Margita - Ilona s bazénmi s termálnou vodou je tradične dobrá dovolenka na Slovensku. V blízkosti vrch Vápnik s vyhliadkovou vežou. Chránená študijná plocha. Levické rybníky 103ha pri potoku Perec - významná ornitologická lokalita. Lyžovanie v tejto nížinatej oblasti nemá žiadne príležitosti ani tradíciu. Najbližšie lyžiarske strediská a možnosti pre lyžovanie sa nachádzajú pri Banskej Štiavnici a sú vzdialené asi 40 km.
Článok zo seriálu - Slovensko mestá.

Doprava okresné mesto Levice je dostupné autobusom aj vlakom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára