KOMÁRNO

Komárno
Lokalizácia: Nitriansky kraj, krajské mesto: Nitra, región Podunajsko.

Okresné mesto Komárno ( 110m n. m, 35.800 obyvateľov ) sa nachádza v Podunajskej rovine pri sútoku riek Váh a Dunaj, stredisko slovenského lodiarskeho priemyslu významný prístav na Dunaji. Najdôležitejším priemyselným podnikom sú Slovenské lodenice Gábora Steinera - najväčší podnik na výrobu lodí na Slovensku. Vyrábajú sa v ňom riečne remorkéry, osobné, nákladné a chladiarenské lode, bagre a člny.

Dejiny Komárna
Prvá písomná zmienka o Komárne je v listine z r.1075, kedy sa začali písať dejiny Komárna. Vzniklo ako vojenská pevnosť. V r.1242 pevnosť odolala náporu Tatárov. R.1265 Komárno získalo mestské práva. Jeho stavebný rozkvet bol najvýraznejší za panovania kráľa Mateja v 15. storočí. Nasledujúce storočia sa Komárno stalo najvýznamnejšou pevnosťou proti tureckej expanzii. Turci po prvý raz obliehali Komárno r.1529. Mesto nakrátko obsadili, ale pevnosť sa im nepodarilo nikdy dobyť. Zničujúci bol útok Turkov najmä r.1594, keď im padli za obeť mnohé renesančné objekty, postavené za kráľa Mateja. R.1745 získalo práva slobodného kráľovského mesta.

Rozvoj mesta
V 17. a 18. storočí rozkvitala cechová výroba a od 18. storočia obchod s drevom a obilím pre celú oblasť Dunaja. R.1720 malo Komárno 10.420 obyvateľov a bolo druhé najväčšie mesto Slovenska. Potom viaceré silné zemetrasenia značne poškodili mesto - najmä v r.1763 a r.1783. Vtedy cisársky výnos zakázal stavať domy vyššie ako dvojposchodové. Od 18. storočia rozšírili pevnostný pás okolo mesta. Priemyselný rozvoj bol v 19. storočí pomerne malý. Až r.1898 vznikli lodenice. R.1938 Komárno pripadlo po mníchovskom diktáte Maďarsku. Za horthyovskej okupácie nastal hosp. úpadok a politické i národnostné prenasledovanie. Pri oslobodzovaní boli ťažké boje v oblasti mesta i na Dunaji.

Národná kultúrna pamiatka
Komárňanská pevnosť, národná kultúrna pamiatka, pozostáva z troch častí. Tzv. Stará pevnosť z 12. storočia bola v dnešnej podobe stavebne ukončená v 16. storočí. R.1663 až r.1673 pristavili k nej tzv. Novú pevnosť. Päťuholníkový pevnostný systém Novej pevnosti s kazematmi spojili mostom so Starou pevnosťou. Tretia časť, tzv. Palatiniálna línia - pevnostný systém bášt a múrov okolo celého mesta - vznikol za napoleonských vojen.

Historické pamiatky
Klasicistická Bratislavská brána, súčasť Palatiniálnej línie, vybudovaná r.1844 ako súčasť pevnostného systému mesta. Početné klasicistické domy na ulici Gábora Steinera. Pôvodne neskorobaroková budova bývalého župného domu, od r.1813 v klasicistickej úprave. Bývalá radnica postavená r.1875 v neoklasicistickom slohu na základoch pôvodného objektu z r.1725. Klasicistická budova bývalého kolégia. Baroková budova jezuitského kolégia. Neogotický objekt dôstojníckeho pavilónu z r.1863.

Pseudoromantický objekt terajšieho Podunajského múzea. Barokový pravoslávny kostol z r.1754, v interiéri ikonostas, ikony zo 17. až 18. storočia a dubové barokové stallá, stála expozícia sakrálneho umenia Podunajského múzea. Klasicistický kostol Svätej Rozálie, netypického slohu, napodobenina rímskych rotúnd. Barokový trojičný stĺp.
V Komárne sa narodili: významný, politik Gábor Steiner, maďarský romantický spisovateľ Mór Jókai, hudobný skladateľ Franz Lehár. Lehárov park s jeho sochou.

Udalosti expozície
Podunajské múzeum, expozícia archeoogická ( najmä obdobie rímske, najlepšie dokumentované na Slovensku ), histórie, etnografická, prírodovedecká, dejín umenia na juhozápadnom Slovensku. Samostatná expozícia sakrálneho umenia. Výtvarné a tématické výstavy vo výstavných sálach Podunajského múzea. Maďarské oblastné divadlo.

Príroda, dovolenka a lyžovanie
Ostrov Apáli pri sútoku Váhu a Nitry, národná prírodná rezervácia, v 167 hektárov veľkom lužnom lese sú chránené hniezdiská vodného vtáctva. Termálne kúpalisko, päť bazénov s termálnou vodou 40 až 50 °C. Krytá plaváreň, kúpalisko, letná dovolenka pre rodiny. Areál vodných športov na mŕtvom ramene Váhu. Lodenica, všešportový štadión, krytá športová hala. Rybársky dom. Nížinatý kraj neposkytuje možnosti na lyžovanie, iba ak vodné lyžovanie.
Článok zo seriálu - Slovensko mestá.

Doprava a dostupnosť okresného mesta Komárno autobusom, vlakom aj loďou.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára