SENICA

Senica
Lokalita: Trnavský kraj, krajské mesto: Trnava, región Záhorie.

Okresné mesto Senica ( 208 m n.m, 20.900 obyvateľov ) leží vo Chvojnickej pahorkatine pod výbežkami Myjavskej pahorkatiny, administratívne a hospodárske centrum severnej časti Záhoria. Od oslobodenia rozvoj miestneho priemyslu, výrobných družstiev, stavebných závodov poľnohospodárstva. Najvýznamnejší podnik na výrobu umelých vlákien - Slovenský hodváb. Rozsiahla bytová výstavba.

Dejiny Senice
Územie mesta Senica bolo obývané už v mladšej dobe bronzovej. Kontinuita osídlenia pokračuje cez rímsko - barbarské až po veľkomoravské sídlisko. Najstaršia zmienka je z r.1217. R.1396 povýšená na mestečko. Od 16. storočia stredisko remeselnej výroby a obchodu. Malé priemyselné závody vznikli až v 19. storočí. V 19. storočí sa stala strediskom prebúdzajúceho sa kultúrneho a politického života. Premena mesta nastala až po oslobodení r.1945 výstavbou závodu Slovenský hodváb.

Pamiatky Senica
Neskorobarokový kaštieľ z r.1760. Klasicistický kaštieľ z r.1782, neskôr stavebne upravený. Neskoroklasicistický kaštieľ z 19. storočia, podstatne prefasádovaný. Zámoček, romanticky historizujúca stavba. Hodnotný, prevažne barokový interiér kostola, postaveného r.1631 na mieste gotického farského kostola. Z pôvodnej stavby gotického kostola stojí ešte kaplnka. Početné nástenné maľby zo 17. a 18. storočia.

Pomníky a zaujímavosti
Pomníky účastníkom slovenského povstania z r.1848 až r.1849, ktorých tu popravili. Pamätný dom Jána Bežu, v ktorom bola r.1888 až r.1905 slovenská tlačiareň. Pamätný dom Jozefa Viktorína, vydavateľa slovenskej literatúry. Rodné domy spisovateľa a básnika Viliama Paulíny - Tótha, akademického maliara Jána Mudrocha, spisovateľa a politika Ivana Horvátha.

Dovolenka oddych lyžovanie
Športový štadión. Zimný štadión. Kúpalisko. Dostihová dráha. Pre oddych prímestské rekreačné oblasti: priehrada Kunov a údolie Myjavy na juh od mesta ideálne miesta pre letná dovolenka. Nevhodné podmienky pre lyžovanie, za ktorým treba navštíviť v širšie okolie.
Článok zo seriálu - Slovensko mestá.

Doprava okresné mesto Senica sa navštevuje autobusom aj vlakom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára