POPRAD

Poprad, zasnežené Vysoké Tatry
Lokalita: Prešovský kraj, krajské mesto: Prešov, región Spiš.

Okresné mesto Poprad ( 672m n. m, 52.100 obyvateľov ) v Podtatranskej kotline, v údolí rieky Poprad, administratívne a hospodárske centrum kraja pod Tatrami, východisko do Vysokých Tatier. Význam mesta výrazne stúpol rozvojom cestovného, ruchu po oslobodení ako hlavnej vstupnej brány do Vysokých Tatier a rozvojom priemyslu, predovšetkým podniku Vagónka Poprad. Mimoriadne sa rozrástlo vybudovaním nových sídlisk ( najväčšie s vyše 20.000 obyvateľmi ) a pripojením okolitých, kedysi samostatných stredovekých miest Spišskej Soboty, Veľkej, Stráží pod Tatrami a naposledy obce Spišské Matejovce.

Letisko Poprad
V Poprade je najvyššie položené medzinárodné letisko ( s nadmorskou výškou 710m ) s celoročnou pravidelnou prevádzkou v Európe, ktoré by v budúcnosti mohlo silne podporiť rozvoj turistického ruchu v oblasti Vysoké Tatry, kde by sa mohlo dariť zimným turisticko-rekreačným aktivitám ako lyžovanie, skialpinizmus, snowboarding, paragliding, horolezectvo, hokej ...

Vznik mesta Poprad história
Vznik mesta siaha do 13. storočia. Najstaršia zmienka je z r.1256. Patrí do zväzku 24 spišských miest. Poprad a jeho historické miestne časti boli od r.1412 do r.1772 v poľskom zálohu. Od r.1778 do r.1876 patrili k tzv. Provincii 16 spišských miest. Význam Popradu stúpol v druhej polovici 19. storočia napojením na železničnú, trať Bohumín - Košice. Vznikali menšie priemyselné podniky a Poprad postupne prevýšil významom Spišskú Sobotu, ktorá bola sídlom okresu do 30. rokov v Československej Republike. Tento vývoj sa ukončil vytvorením dnešného „veľkého" Popradu.

Mestská pamiatková rezervácia
Miestna časť Spišská Sobota je mestská pamiatková rezervácia. Chráni sa historické jadro pomerne zachovalého stredovekého remeselníckeho mestečka, ktorého vývoj v 19. storočí ustrnul. Po obvode vretenovitého námestia - až do konca 19. storočia jediné osídlenie mesta - sú meštianske dvojpodlažné renesančné remeselnícke domy zo 16. a 17. storočia ( 63 ), mnohé na gotických základoch, v 18. storočí barokovo prestavané. Pozoruhodné zoskupenie medzi nimi tvoria remeselnícke domy na severnej strane s mohutnou lomenicovou šindľovou strechou, ktorá vyčnieva nad chodník, alebo má na švíku sedlových striech dlhé chrliče vody.

Majster Pavol z Levoče
V strede námestia je pôvodne románsky kostol Svätého Juraja z polovice 13. storočia, r.1464 goticky prestavaný, r.1502 až r.1514 rozšírený o neskorogotickú kaplnku a v 18. storočí barokovo upravený. V umelecky mimoriadne hodnotnom interiéri sú najcennejšie neskorogotické bočné oltáre. Hlavný oltár z r.1516 ( aj mnohé plastiky z bočných ) je dielom, ktoré tu zanechal majster Pavol z Levoče. V interiéri sú niektoré časti barokové a renesančné ( epitafy, kazateľnica, zábradlie ). Osamote stojacu renesančnú zvonicu z r.1598 barokovo prestavali r.1728 a r.1956 obnovili.

Vysoké Tatry najstaršia maľba
Na historickom šošovkovitom námestí Popradu ( sú viaceré meštianske klasicistické a barok, domy, postavené na gotitckých parcelách. Renesančná zvonica z r.1658 so štítkovou atikou. Pôvodne ranogotický kostol Svätého Egídia z konca 13. storočia, v 15. storočí prestavaný. Nástenné maľby z 15. storočia, medzi nimi maľba na triumfálnom oblúku je doteraz najstaršou známou panorámou znázorňujúcou Vysoké Tatry. Interiér je rokokový. V miestnej časti Veľká barokové a klasicistické meštianske domy na pôvodne gotických parcelách.

Ďalšie pamiatky
Pomerne zachovalé sú aj pôvodné časti neskororománskeho kostola ( veža a múry lode ), prestavaného v 15. storočí s barokovým interiérom s pozoruhodnou bronzovou gotickou krstiteľnicou z r.1439. V miestnej časti Stráže pod Tatrami početné renesančné a barokové meštianske domy na gotických základoch, klasicisticky prestavané v 19. storočí. Gotický kostol zo 14. storočia, barokovo prestavaný. V miestnej časti Spišské Matejovce zvonica klasicisticky upravená.

Podtatranské múzeum - expozície: remeslá a cechovníctvo veľkého Popradu, rodopis, zoológia, Gánovce - unikátny objav - neandertálsky človek. Výstavné siene Tatranskej galérie v Poprade.

Dovolenka lyžovanie
Krytý zimný štadión. Zimný štadión. Ihrisko. Futbalový štadión. Strelnica, Lyžiarske strediská, Vysoké Tatry v zime v lete dovolenka, Štrbské pleso, Tatranská lomnica pre kvalitné lyžovanie. Jazdecký areál. Krytá plaváreň. Prímestská rekreačná zóna - lesopark v Kvetnici na juh mesta v pohorí Kozie chrbty. Značená turistická trasa vedie cez Gánovce do Kvetnice a na kótu Zámčisko ( Lyžiarsky vlek ).
Článok zo seriálu - Slovensko mestá.

Doprava do Popradu lietadlom, autobusom aj vlakom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára