LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Liptovský Mikuláš, Nízke tatry
Lokalita: Žilinský kraj, krajské mesto: Žilina, región Liptov.

Okresné mesto Liptovský Mikuláš ( 577m n. m, 32.600 obyvateľov ) v údolí rieky Váh v Liptovskej kotline, obklopené vencom hôr pohorí Nízke Tatry a Západné Tatry z pohoria Vysoké tatry. Liptovský Mikuláš je administratívne centrum Liptova, významné stredisko kožiarskeho, potravinárskeho a strojárskeho priemyslu. Historické jadro mesta obklopujú nové sídliská. Na obvode mesta boli vybudované priehradné jazero Liptovská Mara - významné a rozsiahle stredisko cestovného ruchu a turistiky s možnosťami trávenia letnej dovolenky. Početné kultúrne a športové zariadenia.

História Liptovského Mikuláša
Osídlenie územia mesta Liptovský Mikuláš je doložené archeologickými nálezmi z mladšej doby bronzovej. Slovanské osídlenie je doložené v 11. a 12. storočí. Mesto založili v druhej polovici 13. storočia, r.1286 sa spomína už ako existujúca obec. V 14. storočí získalo trhové práva, ale až do r.1848 zostalo zemepánskym mestom. Od r.1677 sídlo Liptovskej župy. Od 19. storočia dôležité centrum, slovenského politického hnutia. Slovenský literárny spolok Tatrín založili r.1844. Dňa 10. mája r.1848 boli v meste vyhlásené "Žiadosti slovenského národa", prvý revolučný politický program slovenských národovcov.

Pamiatky Liptovský Mikuláš
Budova a nádvorie domu U čierneho orla, sú národnou kultúrnou pamiatkou. Pamätník na vrchu Háj ( Nicovô ) nad mestom, kde na ústrednom cintoríne je pochovaných 1.369 padlých príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Objekt Literárnohistorického múzea Janka Kráľa, pôvodne renesančná palatínska kúria z r.1713, Župný dom, kde r.1713 odsúdili na smrť legendárneho zbojníka Juraja Jánošíka. Bývalý župný dom, pôvodne neskorobarokový objekt, klasicisticky upravený a rozšírený, pseudobarokovo prefasádovaný. Barokový objekt Múzea Slovenského krasu a ochrany prírody, pôvodne jezuitský kláštor z r.1751 až r.1764. V mestskej časti Vyšný Hušták garbiarske a farbiarske remeselnícke domy zo zač. 19. storočia.

V mestskej časti Palúdzka renesančný a rokokový kaštieľ. V mestskej časti Liptovská Ondrašová pôvodne tri renesančné kúrie. Pôvodne gotický kostol Svätého Mikuláša z r.1280 v 18. storočí zbarokizovaný a r.1940 regotizovaný. V interiéri pôvodne gotické maľované krídla hlavného oltára, gotický krídlový oltár z r.1470 až r.1480, neskorogotický krídlový oltár z r.1520 a kamenná krstiteľnica zo 14. storočia. V klasicistickom evanjelickom kostole vzácne textílie z konca 17. a začiatku 18. storočia. V miestnej časti Okoličné pôvodne renesančný kaštieľ, barokovo upravený a r.1955 až r.1956 adaptovaný, baroková kúria a pôvone gotický kostol s kláštorom, neskôr barokovo upravený.

Pomníky a pamätné tabule významných osobností slovenského kultúrneho a politického života, ktoré sa narodili alebo pôsobili v meste. Pomníky Janka Kráľa, Gašpara Fejérpataky - Belopotockého, Michala Miloslava Hodžu, Juraja Tranovského. Pamätné tabule Jána Levoslava Bellu, Martina Rázusa, Márie Rázusovej - Martákovej, Petra M. Bohúňa, Aurela Stodolu, Karola Ruppeldta, Juraja Bartoša, Kolomana Sokola, Janka Alexyho.

Kultúra LM
Múzeum Slovenského krasu a ochrany prírody, vznik, vývoj a využitie jaskýň a krasových javov Slovenska. Literárnohistorické múzeum Janka Kráľa, život a dielo romantického básnika, literárne tradície Liptova, história mesta a stála výstava „Jánošík v histórii a kultúrnych dejinách Liptova a Slovenska". Oblastná galéria Petra Michala Bohúňa, tri stále expozície: staré umenie 19. storočí, umenie 20. storočia a výtvarné diela umelcov z Liptova. Sídlo Slovenskej speleologickej spoločnosti a Ústredia štátnej ochrany prírody.

Dovolenka a lyžovanie vokolí Liptovský Mikuláš
Športové štadióny, ľahkoatletická dráha, plážové kúpalisko, lodenica, krytý zimný štadión, areál vodného slalomu na rieke Váh s kanoistickým bazénom patria do kategórie letná dovolenka. Mesto je výbornym centrom pre lyžovanie v okolitých najvýznamnejších slovenských lyžiarskych strediskách, ktoré ponúkajú Vysoké Tatry, ale hlavne Nízke Tatry - Chopok, Jasná, Demänovská dolina. Lyžiarske stredisko v miestnej časti Iľanovo, na lokalite Košútovo. Značené turistické trasy, východisko do Nízkych Tatier, hlavne do Demänovskej doliny najvýznamnejšej zimnej rekreačno turistickej oblasti na Slovensku  ponúkajúcej perfekné možnosti lyžovačky.
Článok zo seriálu - Slovensko mestá.

Doprava Liptovský Mikuláš autobusom aj vlakom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára